Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (3)
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
113 research outcomes, page 1 of 12
 • other research product . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kayhan Pusane, Özlem;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Işık Üniversitesi
  Country: Turkey

  Işık Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından Covid-19 Pandemisi'nin ele alındığı yazı dizisi serisinin "Gerçekten Yeni Bir Dünya Düzeni Doğuyor mu?" konu başlıklı yayınıdır. Covid-19 salgınının tüm dünyayı etkisi altına almasıyla birlikte uluslararası politika ve ek...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü;
  Publisher: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim University
  Country: Turkey

  DUAYENDEN -- COVID-19’un Çocuklar Üzerindeki Psikososyal Etkisi - Küresel COVID-19 salgınıyla ortaya çıkan sağlık, eğitim ve çalışma alanlarındaki yeni durumlar, insanların yaşamlarının çeşitli yönlerini derinden etkilemektedir. Her ne kadar çocuklar ve gençler hastalığ...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Karaağaç, Onur;
  Publisher: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
  Country: Turkey

  Objective Acne vulgaris is a chronic inflammatory disease of the pilosebaceous unit, most commonly seen in adolescents and young adults. It can induce psychosocial problems in individuals by causing sequelae such as scarring, postinflammatory hyperpigmentation and post-...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi;
  Publisher: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim University
  Country: Turkey

  İÇİNDEKİLER Resmi Sosyal Medya Hesaplarımız.................................................................3 Covid-19 Pandemisi ve Aşı...........................................................................4-5 Dil ve Konuşma Terapisti Perspektifinden İki Dillilik: T...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Yalım, Neyyire Yasemin;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Salgınlar insanlığın tarihinde belirleyici rol oynayan olgulardır. 1347-1351 “Büyük Veba Salgını”nın Ortaçağı bitiren en önemli olay olduğu, kilisenin otoritesini sarsarak Rönesans’ın ve Aydınlanma Çağı’nın önünü açtığı üzerinde yaygın bir uzlaşma vardır. Bugün yaşamakt...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ünal, Nurcan;
  Publisher: Düzce Üniversitesi
  Country: Turkey

  YÖK Tez No: 685550 İNSÜLİN İNFÜZYON POMPASI KULLANAN TİP 1 DİYABETES MELLİTUSLU ÇOCUK VE ADÖLESANLARDA COVİD 19 SALGINININ HASTA VE BAKIM VERENDE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Amaç: Bu çalışma insülin infüzyon pompası kullanan Tip 1 Diyabetes Mellitus (DM) ta...

 • other research product . 2020
  Open Access Turkish
  Publisher: EPAM (Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi)
  Country: Turkey

  İçindekiler: 1.Coğrafyamızda alevler sönmüyor…, Doç. Dr. Fahri Erenel - 2.Meis Adası: Doğu Akdeniz'in en küçük adalarından Meis, Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından neden önemli? - 3.Koronavirüs: BM destekli araştırmaya göre Covid-19 krizi Türkiye'de kadınların iş y...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  İstanbul Gelişim Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi;
  Publisher: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim University
  Country: Turkey

  FAKÜLTEMİZDE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR  İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanımız Dr.Öğr.Üyesi Hakan Aydın, İGÜ Teknoloji ve Transfer Ofisi'nden Ali Çetinkaya ve Bilgisayar Mühendisliği Araştırma Görevlisi, Yük. Müh. Araş. Gör. Mehmet Ali ...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Argın, Sezen;
  Publisher: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
  Country: Turkey

  Aim of the study: There are many studies on the pathogenesis of Covid-19 disease, which affects the whole world and causes the death of millions of people. One of them is increased intracellular iron and ferritin. Thus, reactive oxygen species are released and cause coa...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Şener, Ahmet;
  Publisher: Düzce Üniversitesi
  Country: Turkey

  YÖK Tez No: 691519 Amaç: Düzce Üniversitesi Aile Hekimliği ve Dahiliye Polikliniklerine başvuran 65 yaş üstü hastalarda gerçekleştirilen bu çalışmada hastaların; demografik-sosyokültürel özelliklerinin incelenmesi, erişkin dönem aşılanma oranlarının tespit edilmesi, aşı...

113 research outcomes, page 1 of 12