Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
99 research outcomes, page 4 of 10
  • other research product . Other ORP type . 2020
    Open Access Catalan; Valencian
    Authors:
    Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica;
    Persistent Identifiers
    Publisher: Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica

    Color Dades dels positius detectats els darrers 14 dies que provenen del registre RSAcovid19 del Departament de Salut i mostren dades d'aquells que han donat positiu en alguna prova diagnòstica (PCR o test rapid). S'hi aprecia un moderat repunt dels contagis en bona par...

    Add to ORCIDorcid
  • Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Mesures; Règim de personal; Teletreball; Entitats proveïdores serveis sanitaris i sociosanitaris Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Medidas; Régimen de personal; Teletrabajo; Entidades proveedoras servicios sanitari...

  • Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pla sectorial; Fase de represa; Habitatges; Persones amb discapacitats Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Plan sectorial; Fase de reanudación; Viviendas; Personas con discapacidades Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19;...

  • other research product . 2020
    Open Access Catalan; Valencian
    Authors:
    Carbonell i Manils, Joan; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres;

    La Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB publica, des de principis del confinament pel Covid-19, una sèrie de píndoles en forma de breu article, sota el títol 'Llibres i música en temps de desassossec', on es convida al lector a conèixer diferents suggeriments per a...

  • other research product . 2020
    Open Access Catalan; Valencian
    Authors:
    Font, Carme; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres;

    La Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB publica, des de principis del confinament pel Covid-19, una sèrie de píndoles en forma de breu article, sota el títol 'Llibres i música en temps de desassossec', on es convida al lector a conèixer diferents suggeriments per a...

  • other research product . 2020
    Open Access Catalan; Valencian
    Publisher: Departament de Salut

    Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Gestors COVID; Atenció primària; Segona onada Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Gestores COVID; Atención primaria; Segunda ola Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; COVID Managers; Primary care; Second wave ...

  • other research product . 2020
    Open Access Catalan; Valencian
    Publisher: Institut Català de la Salut

    Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pacient pediàtric; Atenció primària; Mesures de prevenció Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Paciente pediátrico; Atención primaria; Medidas de prevención Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pediatric patie...

  • other research product . 2021
    Open Access Catalan; Valencian
    Authors:
    Servei Català de la Salut. Unitat d'Informació i Coneixement;
    Publisher: Servei Català de la Salut

    Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Salut mental; Confinament Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Salud mental; Confinamiento Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Mental health; Confinement El confinament i la limitació de la lliure circulació ...

  • other research product . Other ORP type . 2020
    Open Access Catalan; Valencian
    Authors:
    Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica;
    Persistent Identifiers
    Publisher: Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica

    Color Les regions sanitàries, per la seva vinculació a la xarxa hospitalària, són un bon plantejament territorial de desconfinament en termes generals, però en alguns casos és possible matisar-les mitjançant les àrees bàsiques de salut de major dimensió territorial. Aix...

    Add to ORCIDorcid
  • other research product . 2021
    Open Access Catalan; Valencian
    Publisher: Servei Català de la Salut

    Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pacients adults; Tractament farmacològic; Àmbit extrahospitalari Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pacientes adultos; Tratamiento farmacológico; Ámbito extrahospitalario Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV;...

99 research outcomes, page 4 of 10