Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
247 research outcomes, page 4 of 25
 • other research product . 2020
  Open Access
  Publisher: Departament de Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Gestors COVID; Atenció primària; Segona onada Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Gestores COVID; Atención primaria; Segunda ola Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; COVID Managers; Primary care; Second wave ...

 • other research product . 2021
  Open Access
  Authors:
  Artigas-Lage, Montse; Calvet Tort, Gemma; Campins Martí, Magda; Castellà-Fàbregas, Laia; Domènech-Bagué, Dolors; Domenech-Spanedda, Marie France; Gavaldà Mestre, Laura; Gutiérrez-Milla, Carme;
  Publisher: Institut Català de la Salut
 • other research product . Other ORP type . undefined
  Open Access
  Publisher: Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica
 • other research product . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Font, Carme; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres;

  La Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB publica, des de principis del confinament pel Covid-19, una sèrie de píndoles en forma de breu article, sota el títol 'Llibres i música en temps de desassossec', on es convida al lector a conèixer diferents suggeriments per a...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access
  Authors:
  Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica

  Color El mapa de regions sanitàries vigent (5/5/2020) data de 2005 (D.105/2005, de 31 de maig, de delimitació de les regions sanitàries i dels sectors sanitaris del Servei Català de la Salut). Les modificacions posteriors de sectors sanitaris i àrees bàsiques de salut (...

  Add to ORCID
 • other research product . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Institut Català de la Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pacient pediàtric; Atenció primària; Mesures de prevenció Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Paciente pediátrico; Atención primaria; Medidas de prevención Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pediatric patie...

 • other research product . 2021
  Open Access
  Authors:
  Servei Català de la Salut. Unitat d'Informació i Coneixement;
  Publisher: Servei Català de la Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Salut mental; Confinament Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Salud mental; Confinamiento Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Mental health; Confinement El confinament i la limitació de la lliure circulació ...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access
  Authors:
  Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica

  Color Les regions sanitàries, per la seva vinculació a la xarxa hospitalària, són un bon plantejament territorial de desconfinament en termes generals, però en alguns casos és possible matisar-les mitjançant les àrees bàsiques de salut de major dimensió territorial. Aix...

  Add to ORCID
 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Servei Català de la Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Reincorporació; Lloc de treball; Criteris clínics; Criteris epidemilògics; Diagnòstic microbiològic; PCR Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Reincorporación; Lugar de trabajo; Criterios clínicos; Criterios epidemilòg...

 • Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Activitat assistencial; Mesures organitzatives; Mesures de prevenció Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Actividad asistencial; Medidas organizativas; Medidas de prevención Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV...

247 research outcomes, page 4 of 25