Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
170 research outcomes, page 5 of 17
 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access
  Publisher: Departament de Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Aïllament; Residències; Mesures de protecció; Proves diagnòstiques Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Aislamiento; Residencias; Medidas de protección; Pruebas diagnósticas Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Servei Català de la Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Exposició; Professionals; Mesures de seguretat Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Exposición; Profesionales; Medidas de seguridad Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Exhibition; Professionals; Security meas...

 • other research product . Other ORP type . undefined
  Open Access
  Publisher: Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica
 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access
  Publisher: Departament de Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Malestar emocional; Salut laboral Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Malestar emocional; Salud laboral Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Emotional discomfort; Occupational health Fullet adreçat als profes...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Programa d'Harmonització Farmacoterapèutica;
  Publisher: Servei Català de la Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Hidroxicloroquina; Azitromicina; Tractament Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Hidroxicloroquina; Azitromicina; Tratamiento Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Hydroxychloroquine; Azithromycin; Treatment En...

 • other research product . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Martínez-Bueno, Cristina;
  Publisher: Institut Català de la Salut

  Desescalada; ASSIR; Salut sexual i reproductiva; Atenció primària; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19, 2019-nCoV Desescalada; ASSIR; Salud sexual y reproductiva; Atención primaria; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19, 2019-nCoV De-escalated; ASSIR; Sexual and reproductive he...

 • other research product . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Agència Catalana de Seguretat Alimentària

  Coronavirus SARS-CoV-2; 2019-nCoV; COVID-19; Indústries càrnies; Escorxadors; Mesures d'higiene; Mesures organitzatives Coronavirus SARS-CoV-2; 2019-nCoV; COVID-19; Industrias cárnicas; Mataderos; Medidas de higiene; Medidas organizativas Coronavirus SARS-CoV-2; 2019-nC...

 • other research product . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Calvet Tort, Gemma;
  Publisher: Institut Català de la Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-CoV; Espirometries Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-CoV; Espirometrías Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-CoV; Spirometry El document recull les recomanacions, els aparells i les tècniques al voltant del procediment de re...

 • other research product . 2021
  Open Access
  Publisher: Departament de Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Gestió de casos; Centres educatius; TraçaCovid Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Gestión de casos; Centros educativos; TraçaCovid Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Case management; Educational centers; T...

 • other research product . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Departament de Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Gestors COVID; Atenció primària Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Gestores COVID; Atención primaria Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; COVID Managers; Primary care En aquest document es defineix la progre...

170 research outcomes, page 5 of 17