Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
204 Research products, page 1 of 21

 • COVID-19
 • Other research products
 • 2017-2021
 • Restricted
 • Other ORP type

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Restricted English
  Authors: 
  Navarrete Hernandez, Trilce; Salvador, E; Srakar, A;
  Publisher: Routledge
 • Restricted Dutch; Flemish
  Authors: 
  Enneking, Liesbeth; Swinnen, Koen; Hebly, Marnix;
  Publisher: Boom Juridische Uitgevers

  Heeft een ongevalsslachtoffer aanspraak op vergoeding van gemiste inkomsten uit zwartwerk? Ontlopen daders van strafbare feiten hun schadevergoedingsplicht doordat verzekeraars zich niet als benadeelde partij in het strafproces mogen voegen? Is het terecht dat eiceldonatrices mogen worden gecompenseerd voor geleverde inspanningen maar draagmoeders niet? Hoe(zeer) laten faillissementscuratoren naast de belangen van de gezamenlijke schuldeisers ook maatschappelijke belangen meewegen? Zijn Amerikanen die gezondheidsschade oplopen na toediening van een COVID-19-vaccin beter af dan Nederlanders in een dergelijke situatie? In Publiek Privaatrecht. Over publieke doelen en belangen in privaatrechtelijke verhoudingen gaat de jongste generatie Rotterdamse civilisten in op de rol van publieke belangen in private verhoudingen. Geinspireerd door het speerpuntthema ' Herijking van Publieke Belangen in Private Verhoudingen' uit het Nederlandse Sectorplan Rechtsgeleerdheid werden de auteurs uitgedaagd om na te denken over privaatrechtelijke onderwerpen met een 'publiek tintje' , dat wil zeggen onderwerpen waarbij de behartiging van publieke doelen en belangen een bijzondere rol speelt. Het resultaat is een veelkleurig boeket aan bijdragen over actuele onderwerpen binnen verschillende deelgebieden van het privaatrecht: aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, burgerlijk procesrecht, familierecht, insolventierecht en internationaal privaatrecht.

 • Restricted English
  Authors: 
  Salway, Ruth E; Jago, Russell; Tibbitts, Byron P;
  Country: United Kingdom

  The document herein sets out to describe in detail the approach to quantitative data management and analysis for the ACTIVE-6 project.

 • Restricted English
  Authors: 
  Hilhorst, Thea; Mena Fluhmann, Rodrigo;
  Publisher: BLISS: The ISS Blog on Global Development and Social Justice

  As the Omicron variant continues to spread across the globe, Western nations have taken the decision to impose travel bans to African countries. This measure to contain the virus, is the latest -but neither the only nor the most outrageous- example of how Covid-19 responses have been instrumentalised for political purposes, write Dorothea Hilhorst and Rodrigo Mena.

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Restricted English
  Authors: 
  Abildgaard, Mette Simonsen; Højlund, Marie; Petersen, Sandra Lori;

  This is the second special issue of the Journal of Sonic Studies on the topic Sound at Home. In the original call for papers, we asked scholars from a variety of disciplines to engage with home sounds – everyday sounds such as the hum of appliances, the babble of water piping, the chatter of media or the creaking of a wooden floor; sounds that seep in from other homes and from the world outside (traffic, music, shouting, etc.); disconcerting, unfamiliar sounds of places that have become a temporary home; or sounds that go unheard in their familiarity – using a wide range of approaches and methods. The call was sent out in February 2020, just before much of public life around the globe came to a halt in response to the unfolding Covid-19 pandemic. Despite these challenging circumstances, we received an unexpectedly large number of exciting submissions from a variety of perspectives and decided to split the special issue up into two: The first issue (JSS21) was published before the summer of 2021 and consists of submissions that analyze, through diverse approaches, home sounds, focusing on sonic territoriality, materiality, and the concept of home beyond the traditional family dwelling.This second issue (JSS22) consists of contributions dealing with a number of closely related topics, namely, the home in its relation to the outside world, sonic communities within or in spite of isolation, and vocal expression as part of or in defiance of this isolation. Instead of offering a brief overview of these papers in this introduction, we would like to take the opportunity here to call attention to some interesting rhythms and trends in the scholarly investigation of sounds in the home that have surfaced across both issues.

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors: 
  Zuidersma, Jelly; Wittek, Rafael; Teekens, Thomas;

  Alles en iedereen werkt samen. Onderwijsinstellingen, bedrijven, overheidsinstituties, ngo’s, maar ook individuen. Maar het gaat geregeld mis, zelfs als alle partners van goede wil zijn. Hoe kan dat? Een grote groep onderzoekers, onder wie Rafael Wittek en Thomas Teekens, richt zich op een tamelijk onbekend terrein dat je ‘samenwerkingskunde’ zou kunnen noemen.

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors: 
  Sorce, Giuliana; Dumitrica, Delia;
  Publisher: Sociale Vraagstukken : Wetenschappers & professionals over maatschappelijke kwesties

  De abrupte prioritering van gezondheid als gevolg van de COVID-19-pandemie maakt dat andere maatschappelijke problemen, zoals klimaatverandering, in de verdrukking raken. Hoe kan klimaatactivisme toch relevant blijven als ieders aandacht is gevestigd op infectiepercentages en lockdowns?

 • Restricted Dutch; Flemish
  Authors: 
  Albers, C.L.G.F.H.;

  Coronatoegangsbewijs mag worden toegepast er is geen sprake van strijd met het discriminatieverbod

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Restricted English
  Authors: 
  Fišer, Darja; Tóth-Czifra, Erzsébet; Wehmeyer, Judith; Keck, Veronika; Leenarts, Ellen; Braukmann, Ricarda; Yankelevich, Tatsiana; Magder, Cristina;
  Publisher: Zenodo

  Training is an important aspect of knowledge acquisition and transfer in the Social Sciences and Humanities Open Cloud project (SSHOC). For successful implementation and promotion of the SSH Open Cloud, it is crucial to empower users, and to facilitate mutual learning and networking among data producers, users, and experts. Therefore, the SSHOC Training Community has been established. It aims to facilitate knowledge exchange and collaboration between experts who provide training to scholars in the Social Sciences and Humanities (SSH) on tools and services offered by the European Open Science Cloud (EOSC). As part of various training formats during the SSHOC project lifecycle, T6.4 has conducted a series of bootcamps. These four events were directed at different stakeholder groups, primarily research libraries and archives, universities, and research-performing institutions. The bootcamps covered a broad range of topics and tools relevant for Open Science and Research Data Management and for conducting training in those fields. This deliverable reports the outcomes of the bootcamps that, due to the COVID-19 pandemic, took place online. Chapter two brings individual bootcamp reports that provide deeper insights into structure, topics,and stakeholder representation. Since the final bootcamp, co-located with the IASSIST conference, was organised in May 2021 due to the original postponement of the IASSIST conference, the final deliverable describing the bootcamps (D6.12) as well as the deliverable of the final version of the toolkit (D6.11) and its related milestone (MS41) were delayed. In the following chapters, a reflection of all the bootcamps is provided together with a compilation of lessons learned and best practices for setting up online events.

 • Restricted English
  Authors: 
  Dumitrica, Delia; Sorce, Giuliana;
  Publisher: Medium