Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
1 Research products, page 1 of 1

 • COVID-19
 • Other research products
 • 2022-2022
 • Other ORP type
 • Swedish

Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Beckman, Marja;
  Publisher: Nordiska ministerrådet, Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL)

  Hur når vi målgruppen i behov av grundläggande digitala färdigheter? Den nya publikationen ”Få vardagen att fungera för alla” består av en samling reportage om verksamheter och projekt som har lyckats nå ut till individer med svaga grundläggande färdigheter. Publikationen "Få vardagen att fungera för alla - 10 reportage om grundläggande färdigheter i Norden" består av en samling reportage om verksamheter och projekt i de nordiska länderna som har lyckats nå ut till individer med svaga grundläggande färdigheter i allmänhet och digitala färdigheter i synnerhet. Syftet med reportagen är att sprida kunskaper och erfarenheter samt att inspirera och lära av andra. Några av frågorna som ställdes inför intervjuerna var: • Hur når vi målgruppen i behov av grundläggande digitala färdigheter? • Hur arbetar man med motiverande insatser? Och hur motiverar man eleven till att slutföra sina studier? • Vilka verktyg använder vi för att stötta eleven i förberedelser, i att välja studier, att planera för studier samt i att genomföra och slutföra sina studier? • Hur arbetar vi med anpassning och tillgänglighet? Bakgrund till publikationen I januari 2020 publicerade NVL:s nätverk för grundläggande färdigheter rapporten Basic digital skills for adults in the Nordic countries – how can we turn challenges into opportunities?. Rapporten visar att de nordiska länderna ligger i framkant när det gäller digitalisering, men att ett stort antal vuxna i Norden fortfarande har låga grundläggande färdigheter inom flera områden. Att ha svaga grundläggande läs-, skriv- och räknefärdigheter kan också bli ett stort hinder i såväl vardags- som arbets- och samhällsliv. Dessa individer riskerar att hamna utanför samhällets trygghetssystem. Rapporten visar också att det är svårt att nå ut till den här målgruppen. Drygt ett år efter att rapporten släppts drabbades världen av covid-19-pandemin och stora delar av samhället stängdes ner. Såväl lärares som studenters digitala färdigheter prövades ”den hårda vägen”: ofta fanns inget annat val än att försöka undervisa digitalt.

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
1 Research products, page 1 of 1
 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Beckman, Marja;
  Publisher: Nordiska ministerrådet, Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL)

  Hur når vi målgruppen i behov av grundläggande digitala färdigheter? Den nya publikationen ”Få vardagen att fungera för alla” består av en samling reportage om verksamheter och projekt som har lyckats nå ut till individer med svaga grundläggande färdigheter. Publikationen "Få vardagen att fungera för alla - 10 reportage om grundläggande färdigheter i Norden" består av en samling reportage om verksamheter och projekt i de nordiska länderna som har lyckats nå ut till individer med svaga grundläggande färdigheter i allmänhet och digitala färdigheter i synnerhet. Syftet med reportagen är att sprida kunskaper och erfarenheter samt att inspirera och lära av andra. Några av frågorna som ställdes inför intervjuerna var: • Hur når vi målgruppen i behov av grundläggande digitala färdigheter? • Hur arbetar man med motiverande insatser? Och hur motiverar man eleven till att slutföra sina studier? • Vilka verktyg använder vi för att stötta eleven i förberedelser, i att välja studier, att planera för studier samt i att genomföra och slutföra sina studier? • Hur arbetar vi med anpassning och tillgänglighet? Bakgrund till publikationen I januari 2020 publicerade NVL:s nätverk för grundläggande färdigheter rapporten Basic digital skills for adults in the Nordic countries – how can we turn challenges into opportunities?. Rapporten visar att de nordiska länderna ligger i framkant när det gäller digitalisering, men att ett stort antal vuxna i Norden fortfarande har låga grundläggande färdigheter inom flera områden. Att ha svaga grundläggande läs-, skriv- och räknefärdigheter kan också bli ett stort hinder i såväl vardags- som arbets- och samhällsliv. Dessa individer riskerar att hamna utanför samhällets trygghetssystem. Rapporten visar också att det är svårt att nå ut till den här målgruppen. Drygt ett år efter att rapporten släppts drabbades världen av covid-19-pandemin och stora delar av samhället stängdes ner. Såväl lärares som studenters digitala färdigheter prövades ”den hårda vägen”: ofta fanns inget annat val än att försöka undervisa digitalt.