Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
28 research outcomes, page 1 of 3
  • other research product . Other ORP type . 2020
    Open Access Catalan; Valencian
    Authors:
    Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica;
    Persistent Identifiers
    Publisher: Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica

    Color Aquests àmbits corresponen a les regions sanitàries excepte en el cas de la regió de Barcelona, regió que es subdivideix en tres àmbits diferents

    Add to ORCID
  • other research product . Other ORP type . 2020
    Open Access Catalan; Valencian
    Publisher: Departament de Salut

    Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Desinfecció; Aire; Radiació ultraviolada-C Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Desinfección; Aire; Radiación ultravioleta-C Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Disinfection; Air; Ultraviolet-C radiation L’ev...

  • other research product . Other ORP type . 2021
    Open Access Catalan; Valencian
    Publisher: Departament de Salut

    Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Residències; Mesures de seguretat Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Residencias; Medidas de seguridad Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Residences; Security measures Document adreçat als professionals am...

  • other research product . Other ORP type . 2020
    Open Access Catalan; Valencian
    Authors:
    Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica;
    Persistent Identifiers
    Publisher: Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica

    Color Dades dels positius detectats els darrers 14 dies que provenen del registre RSAcovid19 del Departament de Salut i mostren dades d'aquells que han donat positiu en alguna prova diagnòstica (PCR o test rapid). S'hi aprecia un moderat repunt dels contagis en bona par...

    Add to ORCID
  • other research product . Other ORP type . 2020
    Open Access Catalan; Valencian
    Authors:
    Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica;
    Persistent Identifiers
    Publisher: Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica

    Color Dades dels positius detectats els darrers 14 dies que provenen del registre RSAcovid19 del Departament de Salut i mostren dades d'aquells que han donat positiu en alguna prova diagnòstica (PCR o test ràpid). S'hi aprecia una evident evolució positiva de bona part ...

    Add to ORCID
  • other research product . Other ORP type . 2020
    Open Access Catalan; Valencian
    Publisher: Servei Català de la Salut

    Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Reincorporació; Lloc de treball; Criteris clínics; Criteris epidemilògics; Diagnòstic microbiològic; PCR Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Reincorporación; Lugar de trabajo; Criterios clínicos; Criterios epidemilòg...

  • other research product . Other ORP type . 2020
    Open Access Catalan; Valencian
    Publisher: Servei Català de la Salut

    Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Exposició; Professionals; Mesures de seguretat Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Exposición; Profesionales; Medidas de seguridad Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Exhibition; Professionals; Security meas...

  • other research product . Other ORP type . 2020
    Open Access Catalan; Valencian
    Publisher: Departament de Salut

    Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Malestar emocional; Salut laboral Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Malestar emocional; Salud laboral Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Emotional discomfort; Occupational health Fullet adreçat als profes...

  • other research product . Other ORP type . 2020
    Open Access Catalan; Valencian
    Authors:
    Programa d’Harmonització Farmacoterapèutica;
    Publisher: Servei Català de la Salut

    Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Inhibidors del cotransportador sodi-glucosa tipus 2; ISGLT2; Diabetis; Tractament Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2; ISGLT2; Diabetes; Tratamiento Coronavirus SA...

  • other research product . Other ORP type . 2021
    Open Access Catalan; Valencian
    Publisher: Departament de Salut

    Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Platja; Zones de bany; Contagi; Mesures de prevenció Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Playa; Zonas de baño; Contagio; Medidas de prevención Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Beach; Bathing areas; Contag...

28 research outcomes, page 1 of 3