Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
11 Research products, page 1 of 2

 • COVID-19
 • Research data
 • Other research products
 • Catalan; Valencian
 • Research Repository of Catalonia

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Programa d’Harmonització Farmacoterapèutica;
  Publisher: Servei Català de la Salut
  Country: Spain

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Menopausa; Teràpia hormonal; Tractament anticonceptiu Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Menopausia; Terapia hormonal; Tratamiento anticonceptivo Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Menopause; Hormone therapy; Contraceptive treatment L’objectiu d’aquest document és descriure les consideracions a tenir en compte en les dones tractades amb teràpia hormonal de la menopausa (THM) o amb anticoncepció hormonal combinada (AHC) en el context d’una infecció o sospita d’infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 pel risc de TEV associat a aquests tractaments. El objetivo de este documento es describir las consideraciones a tener en cuenta en las mujeres tratadas con terapia hormonal de la menopausia (THM) o con anticoncepción hormonal combinada (AHC) en el contexto de una infección o sospecha de infección por el coronavirus SARS-CoV-2 por el riesgo de TEV asociado a estos tratamientos. The aim of this paper is to describe the considerations to be considered in women treated with menopausal hormone therapy (THM) or combined hormonal contraception (AHC) in the context of a coronavirus infection or suspected infection. SARS-CoV-2 for the risk of VTE associated with these treatments.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Programa d’Harmonització Farmacoterapèutica;
  Publisher: Servei Català de la Salut
  Country: Spain

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pneumònia; Prescripció; Hidroxicloroquina; Avaluació individualitzada Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Neumonía; Prescripción; Hidroxicloroquina; Evaluación individualitzada Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pneumonia; Prescription; Hydroxychloroquine; Individualized evaluation Recomanacions per a l’inici i seguiment del tractament amb hidroxicloroquina en la pneumònia per SARS-CoV-2 en l’àmbit extrahospitalari. Recomendaciones para el inicio y seguimiento del tratamiento con hidroxicloroquina en la neumonía por SARS-CoV-2 en el ámbito extrahospitalario. Recommendations for the initiation and follow-up of hydroxychloroquine treatment in the SARS-CoV-2 pneumonia in the outpatient setting.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Grup de Consultors de Ferides d'Atenció Primària Costa Ponent;
  Publisher: Institut Català de la Salut
  Country: Spain

  Ferides cròniques; Cura; Atenció primària; Mesures de protecció; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Heridas crónicas; Cura; Atención primaria; Medidas de protección; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Chronic wound; Cure; Primary care; Protection measures; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV El document presenta la gestió organitzativa dels pacients que requereixen cures de ferides i fa una proposta de recomanacions per al maneig de les cures de ferides cròniques a pacients, tant a domicili com a consulta, durant el període de la pandèmia de la COVID-19.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Bruguera, Carmina; Camps, Gemma;
  Publisher: Departament de Salut
  Country: Spain

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pla de contingència; Centres residencials; Sectorització; Circuits Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Plan de contingencia; Centros residenciales; Sectorización; Circuitos Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Contingency plan; Residential centers; Sectorization; Circuits Webinar on s'explica com abordar els aspectes de salut pública dels plans de contingència; en concret se centra en com s’ha de fer la sectorització per zones del centre i els diferents circuits de persona, roba, menjar, residus, etc.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Servei Català de la Salut. Unitat d'Informació i Coneixement;
  Publisher: Servei Català de la Salut
  Country: Spain

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Salut mental; Confinament Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Salud mental; Confinamiento Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Mental health; Confinement El confinament i la limitació de la lliure circulació de tota la ciutadania ha suposat un impacte psicològic en la població general i, sobretot, en les persones que pateixen trastorns mentals, com els trastorns obsessivocompulsius, els trastorns d’ansietat, els trastorns de la conducta alimentària, etc. El confinamiento y la limitación de la libre circulación de toda la ciudadanía ha supuesto un impacto psicológico en la población general y, sobre todo, en las personas que padecen trastornos mentales, como los trastornos obsesivo-compulsivos, los trastornos de ansiedad, los trastornos de la conducta alimentaria, etc. The confinement and limitation of the free movement of all citizens has had a psychological impact on the general population and, above all, on people suffering from mental disorders, such as obsessive-compulsive disorders, anxiety disorders, behavioral disorders. food, etc.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica;
  Publisher: Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica
  Country: Spain

  Color Dades dels positius detectats els darrers 14 dies que provenen del registre RSAcovid19 del Departament de Salut i mostren dades d'aquells que han donat positiu en alguna prova diagnòstica (PCR o test rapid). S'hi aprecia un moderat repunt dels contagis en bona part del territori respecte a la setmana anterior. Atès que la divisió anunciada de la regió sanitària de Barcelona en tres suposades regions ni s'ha aplicat fins ara, ni té base legal en l'ordenació sanitària actual, ni ajuda a entendre la situació de les fases de desconvinament ara per ara, no la indiquem en aquest mapa. S'incorpora en cavni el sector de salut Alt Penedès-Garra, integrada per les dues àrees de gestió assistencial (AGA) que formen el nom compost i un total d'11 àrees bàsiques de salut (ABS). Podeu trobar el llistat d'AGA a: https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/registres-catalegs/catalegs/territorials-unitats-proveidores/

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Cabezas-Peña, Carmen; Lejardi, Yolanda; Martínez-Marcos, Montserrat; Plaza, Aina; Ruiz-Riera, Rafael; Santaeugènia-Gonzàlez, Sebastià J.; Benavent, Jaume;
  Publisher: Secretaria de Salut Pública
  Country: Spain

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Vacunació; Residències; Procediment d'actuació Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Vacunación; Residencias; Procedimiento de actuación Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Vaccination; Residences; Action procedure En aquest document s'exposa el procediment a seguir durant el procés de vacunació contra la COVID-19 a les residències de Catalunya.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Calvet Tort, Gemma; Ríos, Ana; Llopis, Maria A.;
  Publisher: Institut Català de la Salut
  Country: Spain

  L'objectiu d'aquest document és, d'una banda, proporcionar els coneixements necessaris per procedir a la recollida de mostres orofaríngies i nasofaríngies de la manera correcta, en persones adultes i infants; de l'altra, obtenir la mostra en les millors condicions possibles per al diagnòstic de la COVID-19. Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Biological sample; Oropharyngeal technique; Nasopharyngeal technique Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Muestra biológica; Técnica orofaríngea; Técnica nasofaríngea Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Mostra biològica; Tècnica orofaríngia; Tècnica nasofaríngia

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Comissió Assessora per al Tractament de la Infecció per SARS-CoV-2;
  Publisher: Servei Català de la Salut
  Country: Spain

  Este documento incluye una breve síntesis en formato de algoritmo del documento Tratamiento farmacológicos de la infección por SARS-CoV-2 del CatSalut. Aquest document inclou una síntesi breu en format d’algoritme del document Tractament farmacològic de la infecció per SARS-CoV-2 del CatSalut. This document includes a brief summary in algorithmic format of the document: Pharmacological treatment of CatSalut SARS-CoV-2 infection. Coronavirus SARS-Cov-2; COVID-19; 2019-nCoV; Algoritmo; Detección; Tratamiento; Atención primaria; Hospital; Residencia Coronavirus SARS-Cov-2; COVID-19; 2019-nCoV; Algoritme; Detecció; Tractament; Atenció primària; Hospital; Residència Coronavirus SARS-Cov-2; COVID-19; 2019-nCoV; Algorithm; Detection; Treatment; Primary care; Hospital; Home

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Organització Catalana de Trasplantaments;
  Publisher: Servei Català de la Salut
  Country: Spain

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Donació; Trasplantament; Pla de contingència Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2 019-nCoV; Donación; Trasplante; Plan de contingencia Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Donation; Transplantation; Contingency plan Presentació del Pla de contingència de l'OCATT de les donacions i trasplantaments a Catalunya davant l'impacte de la pandèmia de coronavirus COVID-19.