Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
85 research outcomes, page 5 of 9
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Santolaria Julià, Arnau;
  Persistent Identifiers

  Aquest treball de fi de grau (TFG) analitza la proposta del pla d’empresa d’un restaurant en l’actualitat com serà Tentations. Es donarà resposta a les activitats que s’impartiran i que hauria d’afrontar qualsevol restaurant com, els elements necessaris com matèria prim...

  Add to ORCID
 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Institut Català de la Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Gestió; Residus sanitaris Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Gestión; Residuos sanitarios Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Management; Sanitary waste Cartell adreçat als professionals que explica com s'h...

 • other research product . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Servei Català de la Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Activitat assistencial; Mesures organitzatives; Mesures de prevenció Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Actividad asistencial; Medidas organizativas; Medidas de prevención Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica

  Color Dades dels positius detectats els darrers 14 dies que provenen del registre RSAcovid19 del Departament de Salut i mostren dades d'aquells que han donat positiu en alguna prova diagnòstica (PCR o test ràpid). S'hi aprecia un estancament general en el nombre de cont...

  Add to ORCID
 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica

  Color Dades dels positius detectats els darrers 14 dies que provenen del registre RSAcovid19 del Departament de Salut i mostren dades d'aquells que han donat positiu en alguna prova diagnòstica (PCR o test rapid). S'hi aprecia un moderat repunt dels contagis en bona par...

  Add to ORCID
 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica

  Color Les regions sanitàries, per la seva vinculació a la xarxa hospitalària, són un bon plantejament territorial de desconfinament en termes generals, però en alguns casos és possible matisar-les mitjançant les àrees bàsiques de salut de major dimensió territorial. Aix...

  Add to ORCID
 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica

  Color Aquests àmbits corresponen a les regions sanitàries excepte en el cas de la regió de Barcelona, regió que es subdivideix en tres àmbits diferents. S'especifica nivell de risc i proposta de fase de desconfinament segons el Departament de Salut

  Add to ORCID
 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Departament de Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Informes de salut; Mascaretes; Mesures de protecció Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Informes de salud; Mascarillas; Medidas de protección Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Health reports; Masks; Protec...

 • other research product . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Institut Català de la Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Desescalada; Activitat assistencial; Atenció primària Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Desescalada; Actividad asistencial; Atención primaria Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; De-escalation; Asistencial ...

 • other research product . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Agència Catalana de Seguretat Alimentària

  Coronavirus SARS-CoV-2; 2019-nCoV; COVID-19; Normes d'higiene; Manipulació d'aliments; Recollida de menjars; Servei a domicili; Mesures de contenció Coronavirus SARS-CoV-2; 2019-nCoV; COVID-19; Normas de higiene; Manipulación de alimentos; Recogida de comidas; Servicio ...

85 research outcomes, page 5 of 9