Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
84 research outcomes, page 3 of 9
 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access
  Publisher: Servei Català de la Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Contactes estrets; Gestor COVID; PCR Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Contactos estrechos; Gestor COVID; PCR Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Close contacts; COVID Manager; PCR Guia d’actuació que s’ac...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access
  Publisher: Departament de Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Malestar emocional; Salut laboral Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Malestar emocional; Salud laboral Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Emotional discomfort; Occupational health Fullet adreçat als profes...

 • Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pla de contingència; Habitatges; Persones amb discapacitats Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Plan de contingencia; Viviendas; Personas con discapacidades Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Contingency pl...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access
  Publisher: Departament de Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Desinfecció; Aire; Radiació ultraviolada-C Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Desinfección; Aire; Radiación ultravioleta-C Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Disinfection; Air; Ultraviolet-C radiation L’ev...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access
  Publisher: Institut Català de la Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Gestió; Residus sanitaris Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Gestión; Residuos sanitarios Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Management; Sanitary waste Cartell adreçat als professionals que explica com s'h...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access
  Publisher: Departament de Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Piscines; Neteja; Desinfecció; Aforament; Mesures de prevenció Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Piscinas; Limpieza; Desinfección; Aforo; Medidas de prevención Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Swimming ...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access
  Authors:
  Direcció Assistencial d'Atenció Primària i a la Comunitat; Grup de Treball de Pediatria Atenció Primària ICS;
  Publisher: Institut Català de la Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pacient pediàtric; Atenció primària; Recomanacions; Identificació de casos; Aïllament domiciliari Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Paciente pediátrico; Atención primaria; Recomendaciones; Identificación de casos; ...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access
  Authors:
  Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica

  Color Dades dels positius detectats els darrers 14 dies que provenen del registre RSAcovid19 del Departament de Salut i mostren dades d'aquells que han donat positiu en alguna prova diagnòstica (PCR o test ràpid). S'hi aprecia un estancament general en el nombre de cont...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access
  Authors:
  Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica

  Color Conjunt de 4 mapes sobre l'impacte dels ERTO per municipis i comarques: (1). Sector d'activitat més afectat per la crisi de la COVID-19. Treballadors afectats per un ERTO per raó social de l'empresa (a 1 de maig 2020); (2). Incidència de la crisi de la COVID-19. T...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access
  Authors:
  Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica

  Color Aquests àmbits corresponen a les regions sanitàries excepte en el cas de la regió de Barcelona, regió que es subdivideix en tres àmbits diferents

  Add to ORCIDorcid
84 research outcomes, page 3 of 9