Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
17 Research products, page 1 of 2

 • COVID-19
 • Publications
 • Research software
 • Other research products
 • 2013-2022
 • Restricted
 • HU
 • SZTE Publicatio Repozitórium - SZTE - Repository of Publications
 • COVID-19

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Restricted Hungarian
  Authors: 
  Fejes Imola; Róka Richárd László; Pető Zoltán; Ábrahám György; Várkonyi Tamás; Lengyel Csaba Attila; Légrády Péter;
  Country: Hungary

  Célunk az volt, hogy az SZTE Belgyógyászati Klinika Nyugati telephely fekvőbeteg Járványellátó Központ részlegén felvételre került, 18 év feletti Covid-pozitív betegek között a kezelt hypertonia előfordulását, a szedett vérnyomáscsökkentők számát, a RAS-gátló vérnyomáscsökkentők (ACE-gátló és/vagy ARB) előfordulását felmérjük. A vizsgálatban véletlenszerűen kiválasztott 165 (94 férfi, 71 nő) gyorsteszttel vagy PCR-rel Covid-pozitív, 2021. február közepe és április vége között felvett betegek adatainak retrospektív elemzése történt. A betegek életkora 59,9±12,9 év volt (26–92), a BMI 30,7±6,6 kg/m2 (20,3–55,4). A betegek között felvételkor 103 (62,4%) már ismert hypertoniás egyén volt (56 férfi, 47 nő). A szedett vérnyomáscsökkentők száma felvételkor 1,6±1,6 darab (maximum hat), a kezelés végén 1,8±1,7 darab. Területen több mint három szert 23-an, éppen hármat 25-en szedtek. Monoterápiában felvételt megelőzően 20-an részesültek, a kezelés végén 25-en. A vérnyomáscsökkentők száma a kezelés végén 74 esetben nem változott, hat esetben csökkent, 31 esetben nőtt, ezek között 11 új indítás volt. Egy betegnél a csökkenés 100%-os volt, a monoterápiát el kellett hagyni, a többi öt esetben pedig 50%-os. A hypertoniás betegek több napot töltöttek intézetben, mint a nem hypertoniás egyének (10,9±6,8 vs. 9,2±6,3). A felvételkor mért spontán O2-szaturáció a hypertoniás beteg között alacsonyabb volt, mint a nem hypertoniás egyéneknél (92,6±4,8 vs. 89,6±9,7%), ARB-t szedők között volt a legalacsonyabb (87,5±8,5%, p=0,01 vs. nem hypertoniás). Az összes halálozás a hypertoniás betegek között 8,7%, a nem hypertoniás betegek között csak 1,6% volt. A hypertoniás betegeket vizsgálva, a RAS-gátlót szedők és nem szedők között az intenzív ellátás 16,3 vs. 13%. Az összes halálozás a RAS-gátlót szedők között 10%, a nem szedők között 4,3%, az ARB-t szedők között 13% és az ACE-gátlót szedők között 8,8% volt. Eredményeink alapján a hypertonia nagyobb kockázatot jelenthet a rosszabb Covid-kimenetel tekintetében. A RAS-gátló kezelésben részesültek nagyobb kockázatát észleltük a RAS-gátló kezelésben nem részesültekhez képest.

 • Restricted English
  Authors: 
  Jagodics Balázs; Szabó Éva;
  Country: Hungary
 • Restricted
  Authors: 
  Annamária Nemes; Márta Csabai; Délia Szok;
  Publisher: Ideggyogyaszati Szemle Journal
  Country: Hungary

  A Covid-19-járvánnyal járó problémák a krónikusbeteg-populációkra vannak a legrosszabb hatással. A stressz, a mindennapi rutin felbomlása, családi problémák, a megbetegedés és az ellátás nehezítettsége miatt a krónikus fájdalommal élők az egyik kiemelkedően veszélyeztetett csoport. Ezért elengedhetetlen felmérni ennek a csoportnak a helyzetét, pszichés jóllétét. A jelen kérdőíves felmérés célja a következő volt: a krónikus fájdalommal élő személyek felmérése a Covid-19-pan­dé­mia alatt, kitérve a fájdalommal összefüggésbe hozható pszichés háttértényezőkre, mint a depresszió, az érzelemszabályozás, az alexithymia, a jóllét, az egészségértés és a társas támogatás. A felmérés 158 főt vizsgált, akiknél legalább 3 hónapja állt fenn valamilyen fájdalom, de orvosi ellátásban nem részesültek. Az adatfelvétel két időpontban zaj­lott: 2021. februárban és decemberben. A pandémiára való tekintettel a felmérés online, kérdőíves módszerrel zajlott. A felmérés során a következő hat pszichológiai tesztet alkalmaztuk: Torontói Alexithymia Skála, Beck Dep­resszió Kérdőív rövidített változata, Érzelemszabályozási Nehézségek Kérdőív, Multidimenzionális Észlelt Társas Támogatás Kérdőív, az egészségértést mérő Chew-kér­dé­sek és a WHO Jóllét Kérdőív. A vizsgálati személyek életkora 20–80 év közötti, 140 (88%) nő. Negyvenkét fő (27%) érte el a súlyos alexithymia mértékét. Depresszió 118 főnél (75%) volt kimutatható, melyből 72 fő (46%) enyhe, 26 fő (16%) közepesen súlyos és 20 fő (13%) súlyos depresszióval érintett. A fájdalom mértéke és az alexithymia [r(158) = 0,16, p = 0,004], a depresszió [r(158) = 0,41, p < 0,001], az érzelemszabályozási nehézségek [r(158) = 0,26, p = 0,004], az egészségértési és érzelemszabályozási nehézségek [r(158) = 0,25, p = 0,001] között pozitív, szignifikáns korreláció volt kimutatható. A fájdalommal élő személyeket jellemző komorbiditások (szorongás, hangulatzavar, alvászavar) mellett a járvány indukálta hosszan tartó szociális izoláció, stressz és a félelem magyarázhatja a depresszió, az ér­ze­lemszabályozási nehézségek és az egészségértési problémák magas arányát a vizsgált mintában, amik tovább súlyosbítják az alexithymia és a fájdalom mértékét. Ezek alapján fontos felhívni a szakemberek figyelmét az érintett személyek megfelelő egészségügyi ellátására és edukációs szükségleteire.

 • Other research product . 2021
  Restricted Hungarian
  Authors: 
  Szekanecz, Zoltán; Bálint, Péter; Balog, Attila; Constantin, Tamás; Czirják, László; Géher, Pál; Kovács, László; Kumánovicss, Gábor; Nagy, György; Rákóczi, Éva; +2 more
  Country: Hungary
 • Restricted Hungarian
  Authors: 
  Horvát Barbara; Martos Tamás;
  Publisher: Doctoral Student Association of the University of Pécs
  Country: Hungary
 • Restricted English
  Authors: 
  Ibrahim Mahmoud Abdalla Ali; AL-Najafi Amenah; Dénes Attila;
  Publisher: Springer International Publishing
  Country: Hungary
 • Restricted English
  Authors: 
  Kenyeres, Bence; Ánosi, Noel; Bányai, Krisztián; Mátyus, Mária; Orosz, László; Kiss, Andrea; Burián, Katalin; Lengyel, György;
  Country: Hungary
 • Other research product . 2021
  Restricted English
  Authors: 
  Merkovity, Norbert; Bene, Márton; Farka, Xénia;
  Publisher: Routledge
  Country: Hungary

  The Hungarian government’s crisis management fit well the illiberal logic of the current regime. It was characterized by strong leadership of Prime Minister, Viktor Orbán who personally controlled the first wave of fight against the COVID-19 pandemic. His unquestionable leadership was further reinforced by a controversial law that provoked intense internal and international criticism. These criticisms were used by the progovernment camp to present that the government and PM struggle for the safety of Hungarian people is under constant political attack of the liberal and global enemies of the regime. During the crisis similar discursive strategies were used as usual in Hungarian politics: the threat of immigration, the decline of the Western world and the EU, the adversarial role of George Soros, the Hungarian opposition, the media and the international liberal mainstream, and the effectiveness of nation-states were recurring topics during the crisis. Overall, the country was less affected by the virus, and according to the polls people positively evaluate the crisis management.

 • Restricted Hungarian
  Authors: 
  Kempler, Péter; Gaál, Zsolt; Hermányi, Zsolt; Lengyel, Csaba Attila;
  Country: Hungary
 • Restricted English
  Authors: 
  Bartha Ferenc Ágoston; Karsai János; Tekeli Tamás; Röst Gergely;
  Publisher: Springer Singapore
  Country: Hungary