Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (3)
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
2,156 research outcomes, page 1 of 216
 • publication . Article . 2022
  Open Access Turkish
  Authors:
  KAYA İLHAN, Çağla; BÜYÜKÇELİKOK, Türkan Öykü;
  Publisher: Hayrullah KAHYA

  Within the research, the effects of the Covid 19 Pandemic on the selection of news, news making and presentations in the news bulletins were discussed. For this purpose, during the pandemic period; the rate of health category and digital transformations of television jo...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  DERİNGÖZ, Ayşegül; DANIŞAN, Tuğba; EREN, Tamer;
  Publisher: Gazi Üniversitesi

  İnsanlar tarih boyunca birçok bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmiştir. Günümüzde ise Covid-19 adı verilen hastalığa neden olan korona virüs salgını ile mücadele edilmektedir. Covid-19 hastalığına yakalanmış veya yakalanma riski bulunan kişiler için en önemli faktörlerd...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  ŞEN AYTEKİN, Melek; YILAR ERKEK, Zümrüt; KAHRAMAN, Ayşenur;
  Publisher: Atatürk Üniversitesi

  Toplumda her bireyi derinden etkileyen COVID-19 pandemisi hiç kuşkusuz gebeleride etkilemektedir. Pandemi sürecinde anne adaylarının antenatal izlemleri kimi zaman ertelenmiştir ancak doğum eylemi için bu durum mümkün değildir. Bu nedenle doğum eyleminde gebenin, yenido...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  YİLMAZOGLU, Zeki; DEMİRCAN, Ahmet;
  Publisher: Gazi Üniversitesi

  The SARS-CoV-2 (Covid-19) pandemic continues without slowing down, and we are encountering an increasing number of cases every day. Within this period, the risk of contamination in closed areas has drawn attention especially to the air conditioning systems in these area...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  KIRCA, Nurcan; ÖNGEN, Meryem;
  Publisher: Atatürk Üniversitesi

  Pandemi sürecinde üreme sağlığının olumsuz yönde etkilenebileceği ve üreme sağlığı hizmetlerinin sunumunda güçlüklerin ortaya çıkabileceği belirtilmiştir. Gebe kadınların genel popülasyona kıyasla daha fazla risk altında olup olmadığı ve SARS-CoV2’nin gebe kadınlar üzer...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  ÖZDEMİR, Fatih; ÇEVİKER, Gizem;
  Publisher: Lut TAMAM

  The purpose of this study is to focus on people’s psychological distress, the degree as to how meaningful they consider their lives during a period in which the COVID-19 pandemic has affected Turkey substantially, as well as to examine the relationship between these con...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  TUNÇ, Pervin;
  Publisher: Lut TAMAM

  The purpose of this study is to analyse the intermediary role of anxiety in the relationship between traumatic stress symptoms and ontological well-being in individuals who have been exposed to the Covid-19 pandemic. The study was conducted online with 355 participants....

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  SUNA DAĞ, Yeliz; YAYAN, Yakup; YAYAN, Emriye Hilal;
  Publisher: Galenos Yayınevi

  Objective: The aim of this study is to examine the effects of children's game addiction levels on their sleep and academic success.Method: The study was conducted with 123 parents and children. In the study,‘Digital Game Addiction Scale for Children’ and ‘Children’...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  ÖZÜDOĞRU, Anıl; BALTACI, Önder; DALAKÇI, Muhammed Samed; AKBULUT, Ömer Faruk;
  Publisher: Galenos Yayınevi

  Amaç: Bu araştırmanın amacı, COVID-19 pandemisi döneminde bireylerin teknoloji kullanımlarından kaynaklı ağrı düzeylerinin yordayıcıları olarak fiziksel aktivite ve problemli internet kullanım düzeyi ile cinsiyetin rolünü incelemektir. Yöntem: Araştırma, ilişkisel taram...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ayşe GÖK;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Lut TAMAM

  Duygu odaklı terapi yaklaşımı, diğer yaklaşımlara göre depresyon tedavisi üzerindeki etkililiği çeşitli araştırma bulgularıncadesteklenen bütüncül bir yaklaşımdır. Duygu odaklı terapi duyguların fark edilmesi, anlaşılması, ifade edilmesi, düzenlenmesi,yeniden anlamlandı...

  Add to ORCID
2,156 research outcomes, page 1 of 216