Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
7 Research products, page 1 of 1

 • COVID-19
 • Other research products
 • Catalan; Valencian
 • Research Repository of Catalonia

Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Societat Catalana de Pediatria; Societat Catalana de Psiquiatria Infantojuvenil;
  Publisher: Departament de Salut
  Country: Spain

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Maltractament; Infants; Joves; Confinament; Violència intrafamiliar Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Maltrato; Niños; Jóvenes; Confinamiento; Violencia intrafamiliar Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Ill-treatment; Children; Teenagers; Desconfinement; Domestic violence Amb la desescalada, es va recuperant l’activitat assistencial de manera progressiva, al mateix temps que continua l’activitat telemàtica que s’ha iniciat durant les setmanes anteriors. En aquest moment és important que els professionals de la salut reforcin l’atenció vers la detecció precoç de situacions de violència o maltractament a la llar.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Bruguera, Carmina; Camps, Gemma;
  Publisher: Departament de Salut
  Country: Spain

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pla de contingència; Centres residencials; Sectorització; Circuits Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Plan de contingencia; Centros residenciales; Sectorización; Circuitos Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Contingency plan; Residential centers; Sectorization; Circuits Webinar on s'explica com abordar els aspectes de salut pública dels plans de contingència; en concret se centra en com s’ha de fer la sectorització per zones del centre i els diferents circuits de persona, roba, menjar, residus, etc.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Calvet Tort, Gemma; Ríos, Ana; Llopis, Maria A.;
  Publisher: Institut Català de la Salut
  Country: Spain

  L'objectiu d'aquest document és, d'una banda, proporcionar els coneixements necessaris per procedir a la recollida de mostres orofaríngies i nasofaríngies de la manera correcta, en persones adultes i infants; de l'altra, obtenir la mostra en les millors condicions possibles per al diagnòstic de la COVID-19. Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Biological sample; Oropharyngeal technique; Nasopharyngeal technique Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Muestra biológica; Técnica orofaríngea; Técnica nasofaríngea Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Mostra biològica; Tècnica orofaríngia; Tècnica nasofaríngia

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica;
  Publisher: Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica
  Country: Spain

  Color Les regions sanitàries, per la seva vinculació a la xarxa hospitalària, són un bon plantejament territorial de desconfinament en termes generals, però en alguns casos és possible matisar-les mitjançant les àrees bàsiques de salut de major dimensió territorial. Això és particularment factible quan les ABS dibuixen una zona contínua al voltant d'una regió sanitària que es troba globalment en bon estat. Per això considerem que la 1a fase de desconfinament que s'aplica a la regió de l'Alt Pirineu i Aran, s'hauria d'ampliar a una zona contínua d'ABS veïnes que darrerament presenten molt pocs casos de Covid-19 (de 0 a 5). D'oest a est del país, aquestes ABS són les de: Artesa de Segre, Agramunt, Ponts, Solsonès, Cardona, Súria, Alt Berguedà, Ribes de FreserCampdevànol, Camprodon, Sant Joan les Fonts, Besalú, Vall d'en Bas, Lluçanès, Sant Quirze de Besora, Sant Hipòlit de Voltregà i Roda de Ter. Igualment, la bona situació de les dues regions sanitàries de la província de Tarragona presenta continuïtat física amb 3 ABS de Lleida que s'hi poden incorporar: Bellpuig, la Granadella i Lleida rural2. En els límits de Catalunya hi ha també 4 ABS amb baixa incidència i limítrofes amb territoris en fase 1 o superior (Aragó i França): Alfarràs-Almenar i Almacelles, a Lleida, i la Jonquera i Llançà, a Girona. No sembla viable, en canvi, establir excepcions d'ABS amb pocs positius però envoltades d'altres ABS amb un nombre de casos significatiu o elevat. Totes aquestes ABS corresponen a àrees rurals, poc densament poblades i moltes són zones de muntanya. Això permetria dibuixar igualment les dues velocitats que proposa el Departament de Salut però amb uns límits més curosos amb la diversitat geogràfica del país. És un plantejament de desconfinament en taca d'oli. Evidentment altres indicadors poden donar lloc a una proposta un xic diferent, però creiem que la filosofia hauria de ser la mateixa: ampliar les regions sanitàries en fase 1 amb les ABS contigües amb baixa incidència de la Covid-19, així com altres ABS geogràficament perifèriques. Aquesta proposta compta amb l'aval de l'Associació de Micropobles de Catalunya (9/5/2020)

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Programa d’Harmonització Farmacoterapèutica;
  Publisher: Servei Català de la Salut
  Country: Spain

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Menopausa; Teràpia hormonal; Tractament anticonceptiu Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Menopausia; Terapia hormonal; Tratamiento anticonceptivo Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Menopause; Hormone therapy; Contraceptive treatment L’objectiu d’aquest document és descriure les consideracions a tenir en compte en les dones tractades amb teràpia hormonal de la menopausa (THM) o amb anticoncepció hormonal combinada (AHC) en el context d’una infecció o sospita d’infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 pel risc de TEV associat a aquests tractaments. El objetivo de este documento es describir las consideraciones a tener en cuenta en las mujeres tratadas con terapia hormonal de la menopausia (THM) o con anticoncepción hormonal combinada (AHC) en el contexto de una infección o sospecha de infección por el coronavirus SARS-CoV-2 por el riesgo de TEV asociado a estos tratamientos. The aim of this paper is to describe the considerations to be considered in women treated with menopausal hormone therapy (THM) or combined hormonal contraception (AHC) in the context of a coronavirus infection or suspected infection. SARS-CoV-2 for the risk of VTE associated with these treatments.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Direcció Assistencial de la Gerència Territorial de Barcelona. Grup de Treball COVID-19; Direcció Assistencial d'Atenció Primària i a la Comunitat; Oficina eSalut;
  Publisher: Institut Català de la Salut
  Country: Spain

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Atenció no presencial; Valoració no presencial; Pacients; Pla d'actuació Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Atención no presencial; Valoración no presencial; Pacientes; Plan de actuación Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Non-face-to-face care; Non-face assessment; Patients; Action plan Cartell que ofereix una guia ràpida adreçada als professionals per a la valoració no presencial dels pacients amb factors de risc que augmenten les possibilitats d'agafar coronavirus COVID-19.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Grup de Consultors de Ferides d'Atenció Primària Costa Ponent;
  Publisher: Institut Català de la Salut
  Country: Spain

  Ferides cròniques; Cura; Atenció primària; Mesures de protecció; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Heridas crónicas; Cura; Atención primaria; Medidas de protección; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Chronic wound; Cure; Primary care; Protection measures; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV El document presenta la gestió organitzativa dels pacients que requereixen cures de ferides i fa una proposta de recomanacions per al maneig de les cures de ferides cròniques a pacients, tant a domicili com a consulta, durant el període de la pandèmia de la COVID-19.

Powered by OpenAIRE graph
Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
7 Research products, page 1 of 1
 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Societat Catalana de Pediatria; Societat Catalana de Psiquiatria Infantojuvenil;
  Publisher: Departament de Salut
  Country: Spain

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Maltractament; Infants; Joves; Confinament; Violència intrafamiliar Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Maltrato; Niños; Jóvenes; Confinamiento; Violencia intrafamiliar Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Ill-treatment; Children; Teenagers; Desconfinement; Domestic violence Amb la desescalada, es va recuperant l’activitat assistencial de manera progressiva, al mateix temps que continua l’activitat telemàtica que s’ha iniciat durant les setmanes anteriors. En aquest moment és important que els professionals de la salut reforcin l’atenció vers la detecció precoç de situacions de violència o maltractament a la llar.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Bruguera, Carmina; Camps, Gemma;
  Publisher: Departament de Salut
  Country: Spain

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pla de contingència; Centres residencials; Sectorització; Circuits Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Plan de contingencia; Centros residenciales; Sectorización; Circuitos Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Contingency plan; Residential centers; Sectorization; Circuits Webinar on s'explica com abordar els aspectes de salut pública dels plans de contingència; en concret se centra en com s’ha de fer la sectorització per zones del centre i els diferents circuits de persona, roba, menjar, residus, etc.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Calvet Tort, Gemma; Ríos, Ana; Llopis, Maria A.;
  Publisher: Institut Català de la Salut
  Country: Spain

  L'objectiu d'aquest document és, d'una banda, proporcionar els coneixements necessaris per procedir a la recollida de mostres orofaríngies i nasofaríngies de la manera correcta, en persones adultes i infants; de l'altra, obtenir la mostra en les millors condicions possibles per al diagnòstic de la COVID-19. Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Biological sample; Oropharyngeal technique; Nasopharyngeal technique Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Muestra biológica; Técnica orofaríngea; Técnica nasofaríngea Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Mostra biològica; Tècnica orofaríngia; Tècnica nasofaríngia

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica;
  Publisher: Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica
  Country: Spain

  Color Les regions sanitàries, per la seva vinculació a la xarxa hospitalària, són un bon plantejament territorial de desconfinament en termes generals, però en alguns casos és possible matisar-les mitjançant les àrees bàsiques de salut de major dimensió territorial. Això és particularment factible quan les ABS dibuixen una zona contínua al voltant d'una regió sanitària que es troba globalment en bon estat. Per això considerem que la 1a fase de desconfinament que s'aplica a la regió de l'Alt Pirineu i Aran, s'hauria d'ampliar a una zona contínua d'ABS veïnes que darrerament presenten molt pocs casos de Covid-19 (de 0 a 5). D'oest a est del país, aquestes ABS són les de: Artesa de Segre, Agramunt, Ponts, Solsonès, Cardona, Súria, Alt Berguedà, Ribes de FreserCampdevànol, Camprodon, Sant Joan les Fonts, Besalú, Vall d'en Bas, Lluçanès, Sant Quirze de Besora, Sant Hipòlit de Voltregà i Roda de Ter. Igualment, la bona situació de les dues regions sanitàries de la província de Tarragona presenta continuïtat física amb 3 ABS de Lleida que s'hi poden incorporar: Bellpuig, la Granadella i Lleida rural2. En els límits de Catalunya hi ha també 4 ABS amb baixa incidència i limítrofes amb territoris en fase 1 o superior (Aragó i França): Alfarràs-Almenar i Almacelles, a Lleida, i la Jonquera i Llançà, a Girona. No sembla viable, en canvi, establir excepcions d'ABS amb pocs positius però envoltades d'altres ABS amb un nombre de casos significatiu o elevat. Totes aquestes ABS corresponen a àrees rurals, poc densament poblades i moltes són zones de muntanya. Això permetria dibuixar igualment les dues velocitats que proposa el Departament de Salut però amb uns límits més curosos amb la diversitat geogràfica del país. És un plantejament de desconfinament en taca d'oli. Evidentment altres indicadors poden donar lloc a una proposta un xic diferent, però creiem que la filosofia hauria de ser la mateixa: ampliar les regions sanitàries en fase 1 amb les ABS contigües amb baixa incidència de la Covid-19, així com altres ABS geogràficament perifèriques. Aquesta proposta compta amb l'aval de l'Associació de Micropobles de Catalunya (9/5/2020)

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Programa d’Harmonització Farmacoterapèutica;
  Publisher: Servei Català de la Salut
  Country: Spain

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Menopausa; Teràpia hormonal; Tractament anticonceptiu Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Menopausia; Terapia hormonal; Tratamiento anticonceptivo Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Menopause; Hormone therapy; Contraceptive treatment L’objectiu d’aquest document és descriure les consideracions a tenir en compte en les dones tractades amb teràpia hormonal de la menopausa (THM) o amb anticoncepció hormonal combinada (AHC) en el context d’una infecció o sospita d’infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 pel risc de TEV associat a aquests tractaments. El objetivo de este documento es describir las consideraciones a tener en cuenta en las mujeres tratadas con terapia hormonal de la menopausia (THM) o con anticoncepción hormonal combinada (AHC) en el contexto de una infección o sospecha de infección por el coronavirus SARS-CoV-2 por el riesgo de TEV asociado a estos tratamientos. The aim of this paper is to describe the considerations to be considered in women treated with menopausal hormone therapy (THM) or combined hormonal contraception (AHC) in the context of a coronavirus infection or suspected infection. SARS-CoV-2 for the risk of VTE associated with these treatments.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Direcció Assistencial de la Gerència Territorial de Barcelona. Grup de Treball COVID-19; Direcció Assistencial d'Atenció Primària i a la Comunitat; Oficina eSalut;
  Publisher: Institut Català de la Salut
  Country: Spain

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Atenció no presencial; Valoració no presencial; Pacients; Pla d'actuació Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Atención no presencial; Valoración no presencial; Pacientes; Plan de actuación Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Non-face-to-face care; Non-face assessment; Patients; Action plan Cartell que ofereix una guia ràpida adreçada als professionals per a la valoració no presencial dels pacients amb factors de risc que augmenten les possibilitats d'agafar coronavirus COVID-19.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Grup de Consultors de Ferides d'Atenció Primària Costa Ponent;
  Publisher: Institut Català de la Salut
  Country: Spain

  Ferides cròniques; Cura; Atenció primària; Mesures de protecció; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Heridas crónicas; Cura; Atención primaria; Medidas de protección; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Chronic wound; Cure; Primary care; Protection measures; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV El document presenta la gestió organitzativa dels pacients que requereixen cures de ferides i fa una proposta de recomanacions per al maneig de les cures de ferides cròniques a pacients, tant a domicili com a consulta, durant el període de la pandèmia de la COVID-19.

Powered by OpenAIRE graph