Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
138 Research products, page 1 of 14

 • COVID-19
 • Other research products
 • 2013-2022
 • Open Access
 • TR
 • Turkish

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Muştucu, Anıl;
  Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
  Country: Turkey

  Primer immün yetmezlikler (PİY), primer ya da doğumsal immün yetmezlik bozuklukları sonucunda gelişen kronik ve/veya yineleyen bakteriyel, fungal, protozoal ve viral enfeksiyonlarla seyreden hastalıklar grubudur. Bu çalışmada, COVID-19 pandemisinin primer immün yetmezli...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi;
  Publisher: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim University
  Country: Turkey

  İstanbul Gelişim Üniversitesi Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sezer Cihan Günaydın Kesken’in danışmanı olduğu “Covid 19 Dönemi ve Sonrasında Havacılık Sektörü Çalışanlarının Psikolojik Sermayeleri ve Öznel İyi Oluşlarının Takım Performansına Etkisi Üzerine Bir...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Başar, Özbür;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Country: Turkey

  Virtualization can be defined as software-based solutions of architectures that provide logical allocation of physical hardware resources. This can be done at different layers and for different purposes (servers, desktops, applications, storage and networking). Desktop ...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Polat, Zeynep Ece Taştekin;
  Publisher: Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi
  Country: Turkey

  Amaç: Pediatrik COVID-19 hastalarında görüntüleme teknikleri ile klinik ve laboratuvar parametrelerin ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlandı. Materyal-Metod: Çalışmamıza 18 yaş altında PCR testi ile COVID-19 tanısı doğrulanmış 187 hasta dahil edildi. Hastaların demogra...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Öztepe, Muhammet Fırat;
  Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
  Country: Turkey

  COVID-19 pnömoni sonrası 3. ayda oluşan akciğer bulgularını bilgisayarlı tomografi (BT) ile değerlendirmek. 15 Mart 2019 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında hastanemize başvuran, COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle tedavi edilen ve kontrol görüntülemesi yapılan olgular retro...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Azizov, Faik;
  Publisher: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi
  Country: Turkey

  The COVID-19 pandemic has had an unprecedented impact on world health systems. Maintaining social distance, taking protective measures, continuing education and school activities remotely, severely restricting social life continue to affect our entire lifestyle deeply a...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Küçük, Mehmet Yasin;
  Publisher: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
  Country: Turkey

  Vaccination is one of the most important methods of preventing infectious diseases. Contrary to popular belief, vaccination is very important not only in childhood but also in adults. Health workers are also included in the scope of adult vaccination. Healthcare workers...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Gören, Tarık;
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Country: Turkey

  Viral pnömoniler dünyada pandemiye sebep olabilecek morbidite ve mortaliteye neden olan önemli bir hastalıktır. Bu duruma en yakın örnek Sars-Cov-2 pandemisidir. Sağlıklı bir insanda ACE’nin akciğerde vasküler endotelyal yatakta üretilmesinden dolayı solunumsal patoloji...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Akbulut, Ali Özmen;
  Publisher: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
  Country: Turkey

  Bu çalışmadaki amacımız, sigara bırakma polikliniklerine başvuran tedavi arayışındaki tütün bağımlılarında COVID-19 pandemi sürecinin etkisini değerlendirmektir. Gereç ve yöntem: Bu kesitsel araştırmanın evrenini, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile ...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Değirmenci, Ahmet;
  Publisher: Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi
  Country: Turkey

  Giriş ve Amaç: Covid-19 pandemisi 2019 yılı Aralık ayının sonlarında Çin'in Hubei Eyaleti, Vuhan Kentinde başlamış ve halen devam etmektedir. Çalışmamızda Covid-19 tanılı gebe hastaları D vitamini düzeylerine göre gruplandırarak D vitamini düzeyinin hastalığın kliniği, ...