Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
15 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kömürcü, Mehmet Can;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan SARS-CoV-2, bilinen adıyla COVID-19, küresel bir boyuta ulaşıp tüm dünyada yayılımını devam ettirmektedir. Bu durum hükümetleri zorlu kararlar almaya mecbur bırakmaktadır. Süregelen pandeminin bu zamana kadar hayatın birçok alanına doğ...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Tütüncü, İlker;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Eğitim sistemimiz için öğrenci, öğretmen ve yönetici kavramları temel teşkil etmektedir. Öğretmen bu temelin en etkin parçasıdır. Öğretmenlerimizin niteliği ve verimi eğitim sistemimizin çıktılarına doğrudan etki edecek konumdadır. Tüm diğer sektörlerde olduğu gibi Türk...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Arslan, Levent;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Hızla ilerleyen teknoloji, bu gelişen ve ilerleyen teknolojiye karşı öğretmenlerin uyumu, teknoloji okur-yazarlığı yetkinlikleri, eğitim yöntem ve tekniklerindeki değişiklikleri takip ve kabullenme seviyeleri, tüm bu değişikliklere karşı sergiledikleri tutum dikkatleri ...

  Add to ORCID
 • publication . Doctoral thesis . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Akbaş, Sezgi;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de tarım dışı kendi hesabına çalışanların sosyal sigortalılıklarına ilişkin uygulamada karşılaşılan sorun alanlarını saptamak ve çözüm önerileri geliştirmektir. Çalışmada 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. m...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Duyar, Murat;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Konaklama işletmeleri, insanların seyahat etme ve konaklama ihtiyaçlarını karşılamak adına ortaya çıkmış yapılardır. Tatil amaçlı konaklama tesislerinde önceleri modern akım etkili iken, sonrasında tasarımcıları post modern akımın etkisiyle temalı oteller gelişmeye başl...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Karaman, Bedriye;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi ve spor dersinde Ters-Yüz Öğrenme Modeli (TÖM) uygulanan sınıftaki öğrencilerin voleybol temel bilgi ve beceri düzeyleri ile derse ilişkin motivasyonlarının, geleneksel öğretim yöntemleri uygulanan sınıftaki öğrencilerin voleybol tem...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Karakurt, Yağmur;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Bu çalışmada toplumsal cinsiyet rolleri ve cinsellik kalitesi ilişkisinde sosyal onay ihtiyacının aracı rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 18-65 yaş arası 576 katılımcı ile yürütülmüştür. Covid 19 Pandemisi sebebiyle ölçekler çevrimiçi platformlar aracılığıyla...

  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Akkal, Aliozan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Aralık 2019’dan bu yana içinde bulunduğumuz pandemi süreci, salgında ön saflarda bulunan hekimlerde anksiyeteye, takıntı düzeylerinin artmasına ve tükenmişliğe neden olabilir. Çalışmamızda Denizli ilinde çalışan anestezist ve cerrahi branş hekimlerinin Covid-19 ilişkili...

  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Muhsinoğlu, Hazal;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Araştırmalar COVID-19 pandemisinin toplumda, özellikle sağlık çalışanlarında olumsuz ruh sağlığı sonuçlarına yol açtığını göstermektedir. Salgının yetişkinler üzerindeki etkisine ilişkin çok sayıda araştırma mevcut olmakla birlikte, çocuklar özellikle; sağlık sektörü ça...

  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Edepli Sert, Hilal;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Ateş; vücudun savunma mekanizmalarından biridir ve çocukluk döneminde sık karşılaşılan bir semptomdur. Fizyolojik bir yanıt olan ateş; ailelerde endişeye neden olup uygunsuz müdahalelere, gereksiz acil servis başvurusuna yol açabilmektedir. Ebeveynlerin sosyodemografik ...

  Add to ORCID
15 research outcomes, page 1 of 2