Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
135 research outcomes, page 4 of 14
 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Ungvall, Melvin; Lind, Emma;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för informatik
  Country: Sweden

  In a world affected by Covid-19, the definition of remote work has changed. This study is using a framework by Olson and Olson (2000) and trying to see if it can be complemented by the concept of Digital Work to better understand remote work of today. Using qualitative ...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Marie-Louise, Mader;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen
  Country: Sweden

  Avsikten med denna studie har varit att undersöka och söka svar till hur digitala gestaltande sömnadsinstruktioner, i form av filmer, kan utformas för att stötta och skapa självständighet åt samtliga elever, även de elever som har läs- och skrivsvårigheter samt elever m...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Jonsson Rapp, Patrick;
  Publisher: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen
  Country: Sweden

  Covid-19 chockade världen i slutet av 2019 och för att minska smittspridningen tvingades skolorna att övergå till distansundervisning. Undervisning i idrottsämnet, precis som många andra ämnen, fick ändrade förutsättningar och lärarna behövde ställa om från en undervisn...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Hermansson, Lisa;
  Publisher: Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  Country: Sweden
 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Svensson, Daniel; Lundgren, Alexander;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för omvårdnad
  Country: Sweden

  Bakgrund: På en intensivvårdsavdelning vårdas personer med svikt i ett eller flera organ. Patienterna har ofta komplexa tillstånd och kan gå från stabil till kritisk sjuk mycket fort. För att vara kvalificerad att arbeta på en intensivvårdsavdelning kräver avancerad teo...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Klingvall, Erik; Persson, Frida;
  Publisher: Umeå universitet, Avdelningen för arbetsterapi
  Country: Sweden

  Under Covid-19-pandemin har behovet av digitalisering ökat inom vården. Användningen av e-hälsa blir allt vanligare vilket ställer nya krav på arbetsterapeuters kompetens inom videouppföljningar. Det finns dock begränsad forskning med kvalitativ design om svenska arbets...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Antal, Anna;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för geografi
  Country: Sweden

  This study examines how wineries in Skåne market themselves as a visitor business. What their work on marketing strategies looks like and what attractiveness wineries have. It is a qualitative study based on semi-structured interviews with winery owners and winemakers f...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Kaur, Arunjit;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)
  Country: Sweden
 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Westerlund, Lina;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
  Country: Sweden

  Syftet med denna studie var att öka kunskapen om hur svensklärare tänker kring den bedömningssituation de står inför under vårterminen 2021. På grund av den rådande COVID- 19 pandemin beslutade Skolverket att ställa in de nationella proven och ersatte dessa med ett icke...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Andresen, Anneli;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen
  Country: Sweden

  Under Covid-19-pandemin har den svenska grundskolan varit öppen. Lärarna har riskerat att bli smittade på jobbet. Studien undersöker hur trä- och metallslöjdslärare har åtgärdat slöjdsalen pågrund av pandemin, och hur lärarna har känt kring att bli utsatta för smitta oc...

135 research outcomes, page 4 of 14