Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
120 research outcomes, page 1 of 12
 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Almaghoot, Nasr;
  Publisher: Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

  Covid-19 har påverkat våra liv på många olika sätt. Ett stort antal människor dör, det har blivit allt mer svårare att hitta jobb, resa utomlands, träffa familjen och att det är oacceptable att umgås med kompisar. Krav på vårdpersonal har blivit högt och arbetsbelastnin...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Swedish
  Authors:
  Vickström, Henric;
  Publisher: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen

  Spridning av Covid-19 viruset har lett till en pandemi i världen där olika organisationer behöver göra anpassningar för att hantera krisen. Syftet med den här studien är att ta reda på hur en HR-enhet arbetar under en kris inom en kommun. Studien utgår från följande frå...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Swedish
  Authors:
  Gustafsson Nilsson, Lisa; Norén, Emma;
  Publisher: Umeå universitet, Logopedi

  Bakgrund The Gugging Swallowing Screen - Intensive Care Unit (GUSS-ICU) är ett screeningtest med syfte att fånga upp indikationer på sväljsvårigheter efter långvarig intubering hos inneliggande patienter på intensivvårdsavdelningar (IVA). I dagsläget finns det inget sve...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Swedish
  Authors:
  Zachrisson, Nicole; Stolt, Astrid;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Att starta upp och driva ett mikrobryggeri är en pågående och växande trend i Sverige och har varit en trend under de senaste tio åren. Efterfrågan av lokal och hantverksmässig öl har aldrig varit så stor som den är idag. Syftet med det här arbetet är att undersöka och ...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Olgarsson, Petra;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  The aim of the research conducted in To Reach Everyone – The Regional Councils’ Communication to Foreign-Born During the COVID-19 Pandemic is to explore how communications officers on Swedish regional councils have thought and resonated about the strategies used to reac...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Pitkänen, Christa; Tomasdotter Tranfelt, Paulina;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för psykologi

  Forskning har visat att adaptivt ledarskap och kommunikation ger goda förutsättningar för framgångsrik krishantering samt att ledarens roll är central för hur verksamheter tar sig igenom krissituationer likt en pandemi. Syftet med denna studie var att undersöka primärvå...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Harming Costa, Anton; Isaksson, Amanda; Fredriksson Friman, Eric;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för informatik

  The Swedish national regulations and advice that the Covid-19 pandemic has entailed have resulted in individuals staying at home to a greater extent. This has led to individuals not having physical social interactions to the same extent as before the pandemic. These lim...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Johansson Lundblad, Paulina;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Det här är en studie vars syfte är att öka kunskapen om elevers gymnasieval under en pågående pandemi och särskilt hur stor osäkerhet de känner och vad som påverkar dem i sina val. I studien ges en bakgrund om ungdomars övergång till gymnasieskolan med avseende på olika...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Lindqvist, Jonas;
  Publisher: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen

  When the Covid-19 pandemic started many companies had to cut down on workers to save on expenses. As a part of this workcoaches might face new challenges because more people becomes unemployed. The purpose of this study is to find out if there has been any change in how...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Salomonsson, Annika; Andersson, Elin;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för informatik

  Information security is a crucial part of every organization. The abrupt transitionto remote work caused by the pandemic Covid-19 forced organizations to adjusttheir routines and information systems so that work could continue at remote. Thischallenge affects the compan...

120 research outcomes, page 1 of 12