Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
86 Research products, page 1 of 9

 • COVID-19
 • Hungarian

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Hungarian
  Authors: 
  Keller, Veronika; Huszka, Péter; Keller, Veronika; Huszka, Péter;
  Publisher: Unknown

  Jelen kutatás legfőbb célkitűzése az élelmiszer-vásárlási szokások pandémiás helyzetben való megváltozásának feltérképezése volt szekunder és primer kutatás segítségével. A szakirodalmi részben bemutatjuk a járványt, annak társadalmi hatásait, illetve az élelmiszer-vásárlásra gyakorolt hatását. A szekunder adatok azt mutatják, hogy a vírus tombolása miatti kényszerű otthonlét megváltoztatta az emberek élelmiszervásárlási szokásait. Világszerte pánikszerű felvásárlások kezdődtek az üzletekben, megnövekedett az érdeklődés az online élelmiszer-vásárlás iránt. A megváltozott fogyasztói, vásárlói szokások feltárása érdekében kvantitatív kutatást végeztünk, 2020 októberében online önkitöltős kérdőív keretében vizsgáltuk a válaszadók élelmiszer-vásárlási szokásainak változását. A kvantitatív kutatás során feltételeztük, hogy eltérő vásárlási szokásaik vannak azoknak, akik a pandémiás időszakban kevesebbszer járnak élelmiszert vásárolni (megijedtek a vírustól), mint azoknak, akik kevésbé tartanak a vírustól. Akik kevesebbszer járnak vásárolni a pandémiás helyzetben, a vírus előtt gyakrabban vásároltak, mint azok, akik nem változtattak a szokásaikon. A különböző üzleteket ugyanolyan gyakorisággal látogatták azok, akiknek megváltozott az élelmiszer-vásárlási szokása, és akiknek nem. A kereslet egyértelműen a tartós élelmiszerek iránt nőtt meg a hazai vásárlók körében, különösen a járványtól félők és emiatt ritkábban boltba járóknál. A vírustól félők és emiatt kevesebbszer vásárlók fogékonyabbak az online vásárlás kipróbálására. Az eredmények azt is mutatták, hogy akik nem változtattak élelmiszer-vásárlási szokásaikon, nem is félnek a vírustól, illetve annak hatásaitól. Az empirikus kutatás nem törekedett reprezentativitásra, de a bemutatott eredmények jól illusztrálják azokat a körülményeket, amelyek 2020-ban mind Magyarországon, mind világviszonylatban jellemezhették a fogyasztási és vásárlási szokásokat. Empirikus kutatásunk rávilágított a koronavírus társadalmi-gazdasági hatásaira, különösen a megváltozott élelmiszer-vásárlási szokásokra. Az online kereskedelem térhódítása mellett a fogyasztók óvatosabbak, tudatosabbak lettek. Az online élelmiszer-vásárlás olyan általános trend, amely hazánkba is begyűrűzött, és ezt a pandémiás helyzet tovább fokozta. A vásárlói tudatosság fokozódása miatt a kereskedelmi üzletek olyan digitális megoldásokkal (applikáció fejlesztése, online bevásárlólista, webshop stb.) állnak elő, amelyek ezt a folyamatot még inkább elősegítik. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy ezek nem válnak általánosan elterjedtté, a magyar lakosság továbbra is ragaszkodik a fizikai üzletekhez és vásárláshoz. ---------- The aim of this study is to explore the changing consumer and shopping behavior due to the pandemic situation relying on secondary and primary research. In the literature review the authors summarize the virus and the pandemic situation and illustrate the effects with different statistical data, especially economic data and online shopping data. Relying on the secondary data it can be stated that the stay-at home movement due to the spread of the virus has changed food purchasing habits. All around the world people started to panic shop and there was a newfound interest in online food shopping. In order to highlight the changes of purchasing behavior the authors conducted a quantitative study. An online survey in October 2020 was carried out to explore the basic changes in food purchasing behavior. In our quantitative study we supposed that there are two consumer groups, namely those who visit shop less often due to the pandemic i.e., they are afraid of the virus and those who have not changed their shopping habits that is they are not afraid of the pandemic. The different types of grocery stores are visited at the same frequency among those who have not changed their purchasing behavior, and are visited with less frequency among those who have changed their purchasing behavior. The demand for nonperishable food has increased among Hungarian consumers. Those who are afraid of the virus and thus visit shops rarely are more prone to shop online shop. Relying on the results of our empirical research it can be stated that customers who have not changed their shopping habits are not really afraid of the virus and its effects. This empirical research is not a representative one, however, the results interpreted in the paper illustrate the changing food purchasing behavior due to current situation and circumstances both in Hungary and globally. Our empirical study highlighted the social and economic effects of coronavirus, especially the changing food shopping habits. Beyond the popularity of online shopping customers have become more cautious and conscious. Online food shopping is a general global trend which has appeared in Hungary, too, and attributes are becoming more intense due to the pandemic. The authors think that online food shopping is not becoming the general food purchasing method among Hungarian customers since they persist to carry out traditional “physical” shopping. Due to the increase of customer consciousness retailers offer such digital solutions (development of applications, online shopping lists, web shops, etc.) that make this process more intense.

 • Hungarian
  Authors: 
  Burgos, Pablo;
  Publisher: Unpublished
 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Vass Attila Balázs; Hári-Kovács András; Lovas Péter; Vince Viola; Tóth-Molnár Edit;
  Country: Hungary
 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Szekanecz, Zoltán; Bogos, Krisztina; Constantin, Tamás; Fülesdi, Béla; Müller, Veronika; Rákóczi, Éva; Várkonyi, István; Vályi-Nagy, István;
  Country: Hungary

  LB

 • Other research product . 2021
  Restricted Hungarian
  Authors: 
  Szekanecz, Zoltán; Bálint, Péter; Balog, Attila; Constantin, Tamás; Czirják, László; Géher, Pál; Kovács, László; Kumánovicss, Gábor; Nagy, György; Rákóczi, Éva; +2 more
  Country: Hungary
 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Bobák Szilvia;
  Publisher: Zenodo

  Database of commentary-folklore in Hungarian language collected during the first wave of coronavirus disease-19.

 • Publication . Article . 2021
  Open Access Hungarian
  Authors: 
  Szabó Csaba; Dános Valér;
  Publisher: Zenodo

  Both Pfizer-BioNTech’s and Moderna’s corona virus vaccines have been developed on the basis of the mRNA-mediated therapy, discovered by Katalin Karikó, Hungarian-born professor and senior vice president of BioNTech and her co-discover Drew Weissman, a professor of the University of Pennsylvania. The greatest scientific achievement of Katalin Karikó’s research work over more than two decades is the elaboration of the mRNA-mediated method for therapeutic application. For Professor Karikó was a special milestone the moment when the first vaccine for COVID-19 was created based on this technology. Her breakthrough discovery has a potent scientific importance invaccine research, as people are all around the world looking forward to the end of pandemic and lockdown restrictions with arrival of vaccines, hoping that life could finally return to normality. However, we have to remark that many questions emerge concerning the effect mechanism of this new type of vaccines, their side or long-term effects, as well as the duration of immunity or the risk of reinfection. These questions lead to uncertainty in connection with vaccination, therefore here are clear answers needed. In the fight against the virus, beside healthcare workers, military and police personnel belong to the category of highest risk of infection, therefore, it is crucial to achieve as high vaccination rates in their ranks as possible. To reach this goal, it is important to have authentic information about the vaccine and the indicators of the immune response. As, the unknown always creates fear and uncertainty we intend to put an end to such fears with the help of this interview with Katalin Karikó and to support hesitant colleagues’ decision-making process to get themselves vaccinated. We asked Professor Katalin Karikó about vaccine research, the wide area of application of the mRNA-mediated therapy, about skepticism concerning vaccination and about her personal connections to police forces and to scientific research in the field of law enforcement. She was interviewed by Valér Dános and Csaba Szabó.

 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Moln��r, Andr��s; Ipolyi, D��ra;
  Publisher: Zenodo

  {"references": ["Bana, T., & Kis, D. (2020). A koronav\u00edrus j\u00e1rv\u00e1ny kezel\u00e9se az Eur\u00f3pai Uni\u00f3 tag\u00e1llamaiban. In L. Kov\u00e1cs (Ed.), Glob\u00e1lis kih\u00edv\u00e1s - lok\u00e1lis v\u00e1laszok\u202f: a koronav\u00edrus (COVID19) gazdas\u00e1gi \u00e9s t\u00e1rsadalmi \u00f6sszef\u00fcgg\u00e9sei \u00e9s hat\u00e1sai (pp. 17\u201336). Szombathely:Savaria University Press.", "Carr, B. G., Addyson, D. K., & Kahn, J. M. (2010). Variation in Critical Care Beds Per Capita in the United States: Implications for Pandemic and Disaster Planning. JAMA, 303(14), 1371. https://doi.org/10.1001/jama.2010.394", "Chan, D. W. (2020). A reflection on the anti-epidemic response of COVID-19 from the perspective of disaster management. International Journal of Nursing Sciences. https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2020.06.004", "Grogan, J. (2020). States of Emergency. European Journal of Law Reform, 22(4), 338\u2013354. https://doi.org/10.5553/EJLR/138723702021022004002", "Hornyik, Z. (2020a). A koronav\u00edrus elleni v\u00e9dekez\u00e9s - interj\u00fa dr. Torma Albert r. orvos ezredes, rendv\u00e9delmi tisztif\u0151orvossal. Bel\u00fcgyi Szemle, 68(5), 125\u2013127. https://doi.org/10.38146/BSZ.2020.5.10", "Hornyik, Z. (2020b). A Magyar Honv\u00e9ds\u00e9g r\u00e9szv\u00e9tele a j\u00e1rv\u00e1nyhelyzet kezel\u00e9s\u00e9ben. Bel\u00fcgyi Szemle, 68(6), 161\u2013167. https://doi.org/10.38146/BSZ.2020.6.10", "Kis, D., & Bana, T. (2020). Int\u00e9zked\u00e9sek a koronav\u00edrus-j\u00e1rv\u00e1ny ellen Ausztri\u00e1ban, Magyarorsz\u00e1gon \u00e9s Rom\u00e1ni\u00e1ban. In L. Kov\u00e1cs (Ed.), Glob\u00e1lis kih\u00edv\u00e1s - lok\u00e1lis v\u00e1laszok\u202f: a koronav\u00edrus (COVID19) gazdas\u00e1gi \u00e9s t\u00e1rsadalmi \u00f6sszef\u00fcgg\u00e9sei \u00e9s hat\u00e1sai2 (pp. 37\u201350). Savaria University Press.", "Kovalcsik, T., Boros, L., & P\u00e1l, V. (2021). A COVID-19-j\u00e1rv\u00e1ny els\u0151 k\u00e9t hull\u00e1m\u00e1nak ter\u00fcletis\u00e9ge K\u00f6z\u00e9p-Eur\u00f3p\u00e1ban. Ter\u00fcleti Statisztika, 6(3), 263\u2013290. https://doi.org/10.15196/TS610301", "Mazzoleni, S., Turchetti, G., & Ambrosino, N. (2020). The COVID-19 outbreak: From \"black swan\" to global challenges and opportunities. Pulmonology, 26(3), 117\u2013118. https://doi.org/10.1016/j.pulmoe.2020.03.002", "Muhoray, \u00c1., H\u00e1bermayer, T., & Czincz\u00e1r, K. (2019). \u00d6nk\u00e9ntess\u00e9g \u00e9s k\u00f6teless\u00e9g a katasztr\u00f3fav\u00e9delmi beavatkoz\u00e1sok sor\u00e1n. Hadtudom\u00e1ny2, 4, 65\u201379.", "Quarantelli, E. L., Boin, A., & Lagadec, P. (2018). Studying Future Disasters and Crises: A Heuristic Approach. In H. Rodr\u00edguez, W. Donner, & J. E. Trainor (Eds.), Handbook of Disaster Research (2nd ed., pp. 61\u201383). Springer International Publishing.", "Schweickhardt, G. (2017). Katasztr\u00f3favesz\u00e9lyeztetetts\u00e9g. In Katasztr\u00f3fav\u00e9delmi Igazgat\u00e1s (pp. 13\u201388). Budapest:Dial\u00f3g Campus Kiad\u00f3.", "Skorka, T. (2020). Rend\u0151rs\u00e9g a koronav\u00edrus ellen. Magyar Rend\u00e9szet, 20(4), 173\u2013192. https://doi.org/10.32577/mr.2020.4.11", "Spinelli, A., & Pellino, G. (2020). COVID-19 pandemic: perspectives on an unfolding crisis. British Journal of Surgery. https://doi.org/10.1002/bjs.11627", "Steward, D., & Wan, T. T. H. (2007). The role of simulation and modeling in disaster management. Journal of Medical Systems, 31(2), 125\u2013130. https://doi.org/10.1007/s10916-006-9047-7", "Sz\u00e9kely, Z. (2021). Az \u00f6nk\u00e9ntes tartal\u00e9kosok a k\u00fcl\u00f6nleges jogrendben. Honv\u00e9ds\u00e9gi Szemle, 3, 40\u201355. https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.3.4", "Szente, Z. (2020). A 2020. m\u00e1rcius 11-\u00e9n kihirdetett vesz\u00e9lyhelyzet alkotm\u00e1nyoss\u00e1gi probl\u00e9m\u00e1i. \u00c1llam- \u00c9s Jogtudom\u00e1ny, LXI(3), 115\u2013139.", "Szerencs\u00e9s, V., Palicz, T., Jo\u00f3, T., Demeter-F\u00fcl\u00f6p, V., & Ugrin, I. (2021). A Covid19 j\u00e1rv\u00e1ny sor\u00e1n hozott eg\u00e9szs\u00e9g\u00fcgyi int\u00e9zked\u00e9sek \u00e9s hat\u00e1saik Magyarorsz\u00e1gon \u00e9s Ausztri\u00e1ban. Bel\u00fcgyi Szemle, 69(1), 123\u2013142. https://doi.org/10.38146/BSZ.2021.1.6", "Varga, F. (2017). Az \u00f6nk\u00e9ntes k\u00f6zrem\u0171k\u00f6d\u00e9s a katasztr\u00f3fav\u00e9delemben. V\u00e9delem Tudom\u00e1ny, II.(2), 199\u2013208."]} The COVID-19 pandemic posed a significant challenge for public healthcare systems across the globe. Governments needed to urgently expand capacities with the involvement of non-sectoral public and law-enforcement organizations, and requested support from NGOs working in social and humanitarian sector. The Red Cross and Red Crescent Movement is involved word wide in frontline tasks of COVID response. The Hungarian Red Cross deployed its resources since the beginning of the first wave, mobilizing volunteers and donations to support the national health services in a large extent. This current case study investigates the role of the Hungarian Red Cross volunteers in the COVID-19 response, with a practical focus on the coordination and recognition of volunteers. We introduce the elements of the volunteer management, highlighting the good practices and bottlenecks. Putting the case into international context, we argue for the mobilization of volunteer assets during similar disasters.

 • Publication . Book . 2022
  Open Access Hungarian
  Authors: 
  Novák, Géza Máté; Kunt, Zsuzsanna; Horváth, Zsuzsanna;
  Publisher: Budapest
  Country: Hungary

  A jelen kötetben a Szorongás helyett én-hatékonyság – Iskolai konfliktuskezelés és bullying intervenciós lehetőségek művészet-alapú módszerekkel (2018-1.2.1-NKP –Nemzeti Kiválósági Program) című kutatásban, hátrányos helyzetű fiatalok együttműködésével készült fórumszínházas program bemutatására és tanulságainak megfogalmazására vállalkozunk. A Covid19-világjárvány addig még soha nem tapasztalt változások szorongásával fonja körül e vállalkozás minden résztvevőjét. A fejezetek ennek a szorongásnak és a körülöttünk zajló változásra adott tudatos változtatási kísérleteknek a lenyomatai, és egyben közös tanulási folyamatunk bemutatása saját magunk és környezetünk énhatékonyságával kapcsolatban. Mindez összefonódik kutatásunk fő fókuszával, amely a fórumszínházas intervenciót mint a sűrű jelenlét tapasztalatát, a változtatási lehetőségek kipróbálásának és megélésének (szín)terét kínálja – az énhatékonyság erőforrásaként az önfelhatalmazást állítva a szorongás helyébe, ennek érvényes alternatívájaként.

 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Zombori, Tamás; Kuthi, Levente; Hortobágyi, Tibor; Csörgő, Erika; Árgyelán, János; Kocsis, Lajos; Sejben, István; Kaizer, László; Radics, Bence; Sejben, Anita; +6 more
  Country: Hungary

  LB

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
86 Research products, page 1 of 9
 • Hungarian
  Authors: 
  Keller, Veronika; Huszka, Péter; Keller, Veronika; Huszka, Péter;
  Publisher: Unknown

  Jelen kutatás legfőbb célkitűzése az élelmiszer-vásárlási szokások pandémiás helyzetben való megváltozásának feltérképezése volt szekunder és primer kutatás segítségével. A szakirodalmi részben bemutatjuk a járványt, annak társadalmi hatásait, illetve az élelmiszer-vásárlásra gyakorolt hatását. A szekunder adatok azt mutatják, hogy a vírus tombolása miatti kényszerű otthonlét megváltoztatta az emberek élelmiszervásárlási szokásait. Világszerte pánikszerű felvásárlások kezdődtek az üzletekben, megnövekedett az érdeklődés az online élelmiszer-vásárlás iránt. A megváltozott fogyasztói, vásárlói szokások feltárása érdekében kvantitatív kutatást végeztünk, 2020 októberében online önkitöltős kérdőív keretében vizsgáltuk a válaszadók élelmiszer-vásárlási szokásainak változását. A kvantitatív kutatás során feltételeztük, hogy eltérő vásárlási szokásaik vannak azoknak, akik a pandémiás időszakban kevesebbszer járnak élelmiszert vásárolni (megijedtek a vírustól), mint azoknak, akik kevésbé tartanak a vírustól. Akik kevesebbszer járnak vásárolni a pandémiás helyzetben, a vírus előtt gyakrabban vásároltak, mint azok, akik nem változtattak a szokásaikon. A különböző üzleteket ugyanolyan gyakorisággal látogatták azok, akiknek megváltozott az élelmiszer-vásárlási szokása, és akiknek nem. A kereslet egyértelműen a tartós élelmiszerek iránt nőtt meg a hazai vásárlók körében, különösen a járványtól félők és emiatt ritkábban boltba járóknál. A vírustól félők és emiatt kevesebbszer vásárlók fogékonyabbak az online vásárlás kipróbálására. Az eredmények azt is mutatták, hogy akik nem változtattak élelmiszer-vásárlási szokásaikon, nem is félnek a vírustól, illetve annak hatásaitól. Az empirikus kutatás nem törekedett reprezentativitásra, de a bemutatott eredmények jól illusztrálják azokat a körülményeket, amelyek 2020-ban mind Magyarországon, mind világviszonylatban jellemezhették a fogyasztási és vásárlási szokásokat. Empirikus kutatásunk rávilágított a koronavírus társadalmi-gazdasági hatásaira, különösen a megváltozott élelmiszer-vásárlási szokásokra. Az online kereskedelem térhódítása mellett a fogyasztók óvatosabbak, tudatosabbak lettek. Az online élelmiszer-vásárlás olyan általános trend, amely hazánkba is begyűrűzött, és ezt a pandémiás helyzet tovább fokozta. A vásárlói tudatosság fokozódása miatt a kereskedelmi üzletek olyan digitális megoldásokkal (applikáció fejlesztése, online bevásárlólista, webshop stb.) állnak elő, amelyek ezt a folyamatot még inkább elősegítik. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy ezek nem válnak általánosan elterjedtté, a magyar lakosság továbbra is ragaszkodik a fizikai üzletekhez és vásárláshoz. ---------- The aim of this study is to explore the changing consumer and shopping behavior due to the pandemic situation relying on secondary and primary research. In the literature review the authors summarize the virus and the pandemic situation and illustrate the effects with different statistical data, especially economic data and online shopping data. Relying on the secondary data it can be stated that the stay-at home movement due to the spread of the virus has changed food purchasing habits. All around the world people started to panic shop and there was a newfound interest in online food shopping. In order to highlight the changes of purchasing behavior the authors conducted a quantitative study. An online survey in October 2020 was carried out to explore the basic changes in food purchasing behavior. In our quantitative study we supposed that there are two consumer groups, namely those who visit shop less often due to the pandemic i.e., they are afraid of the virus and those who have not changed their shopping habits that is they are not afraid of the pandemic. The different types of grocery stores are visited at the same frequency among those who have not changed their purchasing behavior, and are visited with less frequency among those who have changed their purchasing behavior. The demand for nonperishable food has increased among Hungarian consumers. Those who are afraid of the virus and thus visit shops rarely are more prone to shop online shop. Relying on the results of our empirical research it can be stated that customers who have not changed their shopping habits are not really afraid of the virus and its effects. This empirical research is not a representative one, however, the results interpreted in the paper illustrate the changing food purchasing behavior due to current situation and circumstances both in Hungary and globally. Our empirical study highlighted the social and economic effects of coronavirus, especially the changing food shopping habits. Beyond the popularity of online shopping customers have become more cautious and conscious. Online food shopping is a general global trend which has appeared in Hungary, too, and attributes are becoming more intense due to the pandemic. The authors think that online food shopping is not becoming the general food purchasing method among Hungarian customers since they persist to carry out traditional “physical” shopping. Due to the increase of customer consciousness retailers offer such digital solutions (development of applications, online shopping lists, web shops, etc.) that make this process more intense.

 • Hungarian
  Authors: 
  Burgos, Pablo;
  Publisher: Unpublished
 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Vass Attila Balázs; Hári-Kovács András; Lovas Péter; Vince Viola; Tóth-Molnár Edit;
  Country: Hungary
 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Szekanecz, Zoltán; Bogos, Krisztina; Constantin, Tamás; Fülesdi, Béla; Müller, Veronika; Rákóczi, Éva; Várkonyi, István; Vályi-Nagy, István;
  Country: Hungary

  LB

 • Other research product . 2021
  Restricted Hungarian
  Authors: 
  Szekanecz, Zoltán; Bálint, Péter; Balog, Attila; Constantin, Tamás; Czirják, László; Géher, Pál; Kovács, László; Kumánovicss, Gábor; Nagy, György; Rákóczi, Éva; +2 more
  Country: Hungary
 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Bobák Szilvia;
  Publisher: Zenodo

  Database of commentary-folklore in Hungarian language collected during the first wave of coronavirus disease-19.

 • Publication . Article . 2021
  Open Access Hungarian
  Authors: 
  Szabó Csaba; Dános Valér;
  Publisher: Zenodo

  Both Pfizer-BioNTech’s and Moderna’s corona virus vaccines have been developed on the basis of the mRNA-mediated therapy, discovered by Katalin Karikó, Hungarian-born professor and senior vice president of BioNTech and her co-discover Drew Weissman, a professor of the University of Pennsylvania. The greatest scientific achievement of Katalin Karikó’s research work over more than two decades is the elaboration of the mRNA-mediated method for therapeutic application. For Professor Karikó was a special milestone the moment when the first vaccine for COVID-19 was created based on this technology. Her breakthrough discovery has a potent scientific importance invaccine research, as people are all around the world looking forward to the end of pandemic and lockdown restrictions with arrival of vaccines, hoping that life could finally return to normality. However, we have to remark that many questions emerge concerning the effect mechanism of this new type of vaccines, their side or long-term effects, as well as the duration of immunity or the risk of reinfection. These questions lead to uncertainty in connection with vaccination, therefore here are clear answers needed. In the fight against the virus, beside healthcare workers, military and police personnel belong to the category of highest risk of infection, therefore, it is crucial to achieve as high vaccination rates in their ranks as possible. To reach this goal, it is important to have authentic information about the vaccine and the indicators of the immune response. As, the unknown always creates fear and uncertainty we intend to put an end to such fears with the help of this interview with Katalin Karikó and to support hesitant colleagues’ decision-making process to get themselves vaccinated. We asked Professor Katalin Karikó about vaccine research, the wide area of application of the mRNA-mediated therapy, about skepticism concerning vaccination and about her personal connections to police forces and to scientific research in the field of law enforcement. She was interviewed by Valér Dános and Csaba Szabó.

 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Moln��r, Andr��s; Ipolyi, D��ra;
  Publisher: Zenodo

  {"references": ["Bana, T., & Kis, D. (2020). A koronav\u00edrus j\u00e1rv\u00e1ny kezel\u00e9se az Eur\u00f3pai Uni\u00f3 tag\u00e1llamaiban. In L. Kov\u00e1cs (Ed.), Glob\u00e1lis kih\u00edv\u00e1s - lok\u00e1lis v\u00e1laszok\u202f: a koronav\u00edrus (COVID19) gazdas\u00e1gi \u00e9s t\u00e1rsadalmi \u00f6sszef\u00fcgg\u00e9sei \u00e9s hat\u00e1sai (pp. 17\u201336). Szombathely:Savaria University Press.", "Carr, B. G., Addyson, D. K., & Kahn, J. M. (2010). Variation in Critical Care Beds Per Capita in the United States: Implications for Pandemic and Disaster Planning. JAMA, 303(14), 1371. https://doi.org/10.1001/jama.2010.394", "Chan, D. W. (2020). A reflection on the anti-epidemic response of COVID-19 from the perspective of disaster management. International Journal of Nursing Sciences. https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2020.06.004", "Grogan, J. (2020). States of Emergency. European Journal of Law Reform, 22(4), 338\u2013354. https://doi.org/10.5553/EJLR/138723702021022004002", "Hornyik, Z. (2020a). A koronav\u00edrus elleni v\u00e9dekez\u00e9s - interj\u00fa dr. Torma Albert r. orvos ezredes, rendv\u00e9delmi tisztif\u0151orvossal. Bel\u00fcgyi Szemle, 68(5), 125\u2013127. https://doi.org/10.38146/BSZ.2020.5.10", "Hornyik, Z. (2020b). A Magyar Honv\u00e9ds\u00e9g r\u00e9szv\u00e9tele a j\u00e1rv\u00e1nyhelyzet kezel\u00e9s\u00e9ben. Bel\u00fcgyi Szemle, 68(6), 161\u2013167. https://doi.org/10.38146/BSZ.2020.6.10", "Kis, D., & Bana, T. (2020). Int\u00e9zked\u00e9sek a koronav\u00edrus-j\u00e1rv\u00e1ny ellen Ausztri\u00e1ban, Magyarorsz\u00e1gon \u00e9s Rom\u00e1ni\u00e1ban. In L. Kov\u00e1cs (Ed.), Glob\u00e1lis kih\u00edv\u00e1s - lok\u00e1lis v\u00e1laszok\u202f: a koronav\u00edrus (COVID19) gazdas\u00e1gi \u00e9s t\u00e1rsadalmi \u00f6sszef\u00fcgg\u00e9sei \u00e9s hat\u00e1sai2 (pp. 37\u201350). Savaria University Press.", "Kovalcsik, T., Boros, L., & P\u00e1l, V. (2021). A COVID-19-j\u00e1rv\u00e1ny els\u0151 k\u00e9t hull\u00e1m\u00e1nak ter\u00fcletis\u00e9ge K\u00f6z\u00e9p-Eur\u00f3p\u00e1ban. Ter\u00fcleti Statisztika, 6(3), 263\u2013290. https://doi.org/10.15196/TS610301", "Mazzoleni, S., Turchetti, G., & Ambrosino, N. (2020). The COVID-19 outbreak: From \"black swan\" to global challenges and opportunities. Pulmonology, 26(3), 117\u2013118. https://doi.org/10.1016/j.pulmoe.2020.03.002", "Muhoray, \u00c1., H\u00e1bermayer, T., & Czincz\u00e1r, K. (2019). \u00d6nk\u00e9ntess\u00e9g \u00e9s k\u00f6teless\u00e9g a katasztr\u00f3fav\u00e9delmi beavatkoz\u00e1sok sor\u00e1n. Hadtudom\u00e1ny2, 4, 65\u201379.", "Quarantelli, E. L., Boin, A., & Lagadec, P. (2018). Studying Future Disasters and Crises: A Heuristic Approach. In H. Rodr\u00edguez, W. Donner, & J. E. Trainor (Eds.), Handbook of Disaster Research (2nd ed., pp. 61\u201383). Springer International Publishing.", "Schweickhardt, G. (2017). Katasztr\u00f3favesz\u00e9lyeztetetts\u00e9g. In Katasztr\u00f3fav\u00e9delmi Igazgat\u00e1s (pp. 13\u201388). Budapest:Dial\u00f3g Campus Kiad\u00f3.", "Skorka, T. (2020). Rend\u0151rs\u00e9g a koronav\u00edrus ellen. Magyar Rend\u00e9szet, 20(4), 173\u2013192. https://doi.org/10.32577/mr.2020.4.11", "Spinelli, A., & Pellino, G. (2020). COVID-19 pandemic: perspectives on an unfolding crisis. British Journal of Surgery. https://doi.org/10.1002/bjs.11627", "Steward, D., & Wan, T. T. H. (2007). The role of simulation and modeling in disaster management. Journal of Medical Systems, 31(2), 125\u2013130. https://doi.org/10.1007/s10916-006-9047-7", "Sz\u00e9kely, Z. (2021). Az \u00f6nk\u00e9ntes tartal\u00e9kosok a k\u00fcl\u00f6nleges jogrendben. Honv\u00e9ds\u00e9gi Szemle, 3, 40\u201355. https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.3.4", "Szente, Z. (2020). A 2020. m\u00e1rcius 11-\u00e9n kihirdetett vesz\u00e9lyhelyzet alkotm\u00e1nyoss\u00e1gi probl\u00e9m\u00e1i. \u00c1llam- \u00c9s Jogtudom\u00e1ny, LXI(3), 115\u2013139.", "Szerencs\u00e9s, V., Palicz, T., Jo\u00f3, T., Demeter-F\u00fcl\u00f6p, V., & Ugrin, I. (2021). A Covid19 j\u00e1rv\u00e1ny sor\u00e1n hozott eg\u00e9szs\u00e9g\u00fcgyi int\u00e9zked\u00e9sek \u00e9s hat\u00e1saik Magyarorsz\u00e1gon \u00e9s Ausztri\u00e1ban. Bel\u00fcgyi Szemle, 69(1), 123\u2013142. https://doi.org/10.38146/BSZ.2021.1.6", "Varga, F. (2017). Az \u00f6nk\u00e9ntes k\u00f6zrem\u0171k\u00f6d\u00e9s a katasztr\u00f3fav\u00e9delemben. V\u00e9delem Tudom\u00e1ny, II.(2), 199\u2013208."]} The COVID-19 pandemic posed a significant challenge for public healthcare systems across the globe. Governments needed to urgently expand capacities with the involvement of non-sectoral public and law-enforcement organizations, and requested support from NGOs working in social and humanitarian sector. The Red Cross and Red Crescent Movement is involved word wide in frontline tasks of COVID response. The Hungarian Red Cross deployed its resources since the beginning of the first wave, mobilizing volunteers and donations to support the national health services in a large extent. This current case study investigates the role of the Hungarian Red Cross volunteers in the COVID-19 response, with a practical focus on the coordination and recognition of volunteers. We introduce the elements of the volunteer management, highlighting the good practices and bottlenecks. Putting the case into international context, we argue for the mobilization of volunteer assets during similar disasters.

 • Publication . Book . 2022
  Open Access Hungarian
  Authors: 
  Novák, Géza Máté; Kunt, Zsuzsanna; Horváth, Zsuzsanna;
  Publisher: Budapest
  Country: Hungary

  A jelen kötetben a Szorongás helyett én-hatékonyság – Iskolai konfliktuskezelés és bullying intervenciós lehetőségek művészet-alapú módszerekkel (2018-1.2.1-NKP –Nemzeti Kiválósági Program) című kutatásban, hátrányos helyzetű fiatalok együttműködésével készült fórumszínházas program bemutatására és tanulságainak megfogalmazására vállalkozunk. A Covid19-világjárvány addig még soha nem tapasztalt változások szorongásával fonja körül e vállalkozás minden résztvevőjét. A fejezetek ennek a szorongásnak és a körülöttünk zajló változásra adott tudatos változtatási kísérleteknek a lenyomatai, és egyben közös tanulási folyamatunk bemutatása saját magunk és környezetünk énhatékonyságával kapcsolatban. Mindez összefonódik kutatásunk fő fókuszával, amely a fórumszínházas intervenciót mint a sűrű jelenlét tapasztalatát, a változtatási lehetőségek kipróbálásának és megélésének (szín)terét kínálja – az énhatékonyság erőforrásaként az önfelhatalmazást állítva a szorongás helyébe, ennek érvényes alternatívájaként.

 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Zombori, Tamás; Kuthi, Levente; Hortobágyi, Tibor; Csörgő, Erika; Árgyelán, János; Kocsis, Lajos; Sejben, István; Kaizer, László; Radics, Bence; Sejben, Anita; +6 more
  Country: Hungary

  LB