Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
59 research outcomes, page 1 of 6
 • publication . Part of book or chapter of book . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Thomas, David Terence;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Dil, insanlar arasında gerek bireysel gerekse kitlesel iletişimi sağlayan bir araç olarak kullanılmaktadır. Dil, evrensel ve özgün nitelikleri ile çok farklı görünümler sayesinde insanların isteklerini anlatmak için kullandıkları çok sesli işaretler sistemidir. İnsanlar...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Akkurt, Kemal;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  COVID-19 olarak bilinen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi’’ olarak ilân edilen, solunum yolu bulaşıcı hastalığı, evden veya uzaktan çalışan işçilerin özlük haklarına ilişkin olarak çözülmesi veya düzenlenmesi gereken birtakım sorunları da beraberinde getirmişti...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Karaibiş, Gamze;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Country: Turkey

  The aim of this research is to examine the experiences of village school administrators regarding distance education applied during the Covid-19 pandemic, which continues its impact in Turkey as well as the whole world. In this study, in which a qualitative research app...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Yalım, Neyyire Yasemin;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Salgınlar insanlığın tarihinde belirleyici rol oynayan olgulardır. 1347-1351 “Büyük Veba Salgını”nın Ortaçağı bitiren en önemli olay olduğu, kilisenin otoritesini sarsarak Rönesans’ın ve Aydınlanma Çağı’nın önünü açtığı üzerinde yaygın bir uzlaşma vardır. Bugün yaşamakt...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Hoşgör, Haydar; Aközlü, Zeynep;
  Publisher: Zekai ÖZTÜRK
  Country: Turkey

  Bireylerin sağlık riski algısı, bulaşıcı hastalıkların yayılımının önlenmesinde önemli bir faktördür. COVID19’un daha çok yaşlı nüfusu etkilediği yönündeki haberler genç yaş gruplarında rehavete neden olabilmektedir. Bu çalışmanın iki temel amacı vardır. Bunlardan ilki,...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Gülaydın, Eren Deniz;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Country: Turkey

  In this study, it is aimed to evaluate the attitudes and preferences of 18-21 and 22- 25 year-old late adolescents and emerging adults towards romantic relationships on social media platforms. Within the scope of the study, 200 university students in Malatya were asked ...

 • publication . Master thesis . 2022
  Open Access Turkish
  Authors:
  Tekin, Özlem;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Country: Turkey

  The Covid-19 epidemic, which emerged at the end of 2019, has had many effects in all areas of life, including health, social and economic, all over the world. One of the areas most affected by this epidemic has undoubtedly been education. As in the whole world, due to t...

 • publication . Book . 2021
  Open Access Turkish
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  İfade özgürlüğü, Anayasamızın 25. Maddesinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ise 10. Maddesinde tanımlanmıştır. Buna ek olarak örgütlenme özgürlüğü ve basın yayın faaliyetine ilişkin anayasal ve sözleşmesel düzenlemelerin ifade özgürlüğünden bağımsız olarak ele alı...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  “Kentleşme yalnızca tarihsel boyutu olan bir toplumsal-kültürel olgu değil, aynı zamanda ekolojik bir olgudur” (Bookchin,1999:9). Murray Bookchin, 90’lı yılların sonunda kaleme aldığı Kentsiz Kentleşme adlı çalışmasında Milenyumun kentli çocuklarını bekleyen tehlikeyi i...

 • other research product . 2022
  Open Access Turkish
  Authors:
  Başar, Özbür;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Country: Turkey

  Virtualization can be defined as software-based solutions of architectures that provide logical allocation of physical hardware resources. This can be done at different layers and for different purposes (servers, desktops, applications, storage and networking). Desktop ...

59 research outcomes, page 1 of 6