Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
22 Research products, page 1 of 3

 • COVID-19
 • 2018-2022
 • Open Access
 • Turkish
 • Kapadokya University Institutional Repository

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Nalçacıgil, Emre;
  Publisher: Kapadokya Üniversitesi Yayınları
  Country: Turkey

  Aralık 2019’dan itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 korona virüs salgını çalışma yaşamından ekonomiye, sosyal yaşamdan beşeri ilişkilere kadar hayatın her alanında hem zorunlu hem de sorunlu değişimlere yol açmıştır. Bu değişimlerden biri de eğitim alanında...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Bahar, Mehmet; Cankül, Duran;
  Publisher: Detay Yayıncılık
  Country: Turkey

  Yaşanan Covid-19 sürecinde eğitim hayatının bir parçası olarak uzaktan eğitim gündeme gelmiştir. Uzaktan eğitimde karşılaşılan zorluklar ve güçlüklere rağmen pandemi sona erse bile etkilerinin uzun süre devam edeceği düşünülmektedir. Dolayısıyla uzaktan eğitimde öğrenci...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Engin, Esin; Korhan, Mustafa; Güloğlu, Berna;
  Country: Turkey

  Türkiye'de 11 Mart 2020’de ilk Covid-19 vakası görüldükten sonra, okullar kapatılarak uzaktan eğitim kararı alındı. Covid-19 pandemi sürecinde lisede okuyan gençler bir yandan pandeminin yarattığı değişimlere uyum sağlamaya çalışırken, diğer yandan da Yükseköğretim Kuru...

 • Publication . Report . 2020
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Tanrıkut, Ferihan;
  Country: Turkey

  Kapadokya üniversitesi Psikoloji Bölümünde Öğretim üyesi olarak çalışan Psikiytrist Dr. İbrahim Karakaya Covid19 günlerinde artan bağımlılık hakkında konuşarak, bağımlılık çeşitleri, nedenleri ve başa çıkma yolları hakkında konuşmuştur.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Yalap, Rukiye; Özmen, Pelin; Akman, Nazife; Akidağı, Zeynep;
  Publisher: Ejons Internatıonal Journal On Mathematıcs, Engıneerıng & Natural Scıences
  Country: Turkey

  Amaç: Bu çalışmada, Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Meslek Yüksekokulu sağlık programlarında öğrenim gören 18-40 yaş arası öğrencilerin pandemi sürecinde alınan önlemler ve bağışıklama hakkındaki tutum ve davranışları araştırılmıştır. Yöntem: Araştırma, genç bireylerin...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Esen, Dilek Hande; Kuş, Tansu; Kafa, Nihan;
  Country: Turkey

  Giriş: Koronavirüs Hastalığı Salgını (COVID-19), Dünya Sağlık Örgütü tarafından uluslararası öneme sahip ‘’halk sağlığı acil durumu’’ olarak ilan edilmiştir.COVID-19’a yakalanma korkusunun, doğrudan mental sağlık ile ilişkili olduğu ve mental sağlığın bozulmasının da bi...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Özdemir, Cevriye; Yıldız, Ayşegül; Şahan, Seda;
  Publisher: I. Uluslararası Dr. Safiye Ali Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
  Country: Turkey

  İnternet erişiminin bulunduğu cihazların yaygın bir şekilde kullanımı, bireylerin teknolojiyi kişisel amaçları için kullanmasına olanak sağlamış, bu yönde davranışların artışında eğilim olmuştur. COVID - 19 salgınının ilan edilmesi ile tüm ülkelerde eğitim ve öğretim ön...

 • Other research product . Annotation . 2020
  Open Access Turkish
  Country: Turkey

  Konu başlıkları: -Covid-19 Sürecinde Erişime Açılan Yeni Veri Tabanları eBook Academic Collection, MLA International Bibliography with Full Text, Political Science Complete, Scientific & Medical ART Imagebase.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Akman, Nazife; Yıldız, Ayşegül;
  Publisher: Uluslararası Kapadokya Salgın Dönemleri Kongresi
  Country: Turkey

  Giriş: Covid 19 pandemisinin kontrol altına alınması ve hastalığın gelişiminin önlenmesi için ilk savunma hattı hijyendir (Karataş, 2020; Taylor, 2019). İnsanlar uzun süre boyunca varlığını sürdüren bu salgınla mücadelede tam kapanmalardan bu yana izledikleri bazı hijye...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Turgaylı Zengin, Gamze; Esen, Dilek Hande; Demirci, Mehmet Serkan; Sönmez, Mehmet Yaşar; Özdemir, Merve;
  Publisher: Kapadokya Üniversitesi Yayınları
  Country: Turkey

  Covid-19 Pandemisi’nin neden olduğu değişimi akademik bir bakış açısıyla anlamak ve pandeminin gelecekteki etkilerine dair bir öngörü geliştirmek amacıyla 31 Mayıs-2 Haziran 2021 tarihleri arasında Kapadokya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Uluslararas...