Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
55 research outcomes, page 1 of 6
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Özden, Ünal Halit; Erişlik, Kubilay;
  Publisher: Denta Florya ADSM Limited Company

  31 Aralık 2019’da tipi bilinmeyen 27 zatürre vakası Çin’in Hubei eyaleti, Wuhan şehrinde tespit edilmiştir. 30 Ocak 2020’de WHO, Çin’deki COVID-19 salgınını, savunmasız sağlık sistemlerine sahip ülkeler için yüksek risk oluşturan Uluslararası Öneme Sahip Halk Sağlığı Ac...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Cedolin, Michele; Genevois, Müjde Erol;
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Otomatik Vezne Makineleri, yaygın kullanılan ismi ile ATM’ler, bankacılık sektörünün en önemli servis kollarından birini oluşturmaktadır. Özellikle COVID-19 sürecinde, bankalar birçok şube içi işlemi bu makinelere kaydırmış, para çekme ve yatırma limitleri arttırılarak ...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Hacıalioğlu, Ahmet Batur; Sağlam, Mehmet;
  Publisher: Antalya Akev Üniversitesi

  Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edilen Covid-19 tüm dünyada ekonomileri ve sosyal hayatları etkilemiştir ve etkilemeye de devam edeceği öngörülmektedir. Devam eden salgınının ne kadar süreceği belli olmadığı için Covid-19 pandemisinin etkilerinin ne z...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Uçar, Rezzan;
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi

  ÖZET Amaç: Bu araştırma koronavirüs (Covid-19) salgınında okul yöneticileri ve öğretmenlerinin yaşam kalitelerine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Araştırma nitel araştırma yaklaşımı benimsenerek durum çalışması deseninde tasarlanmış...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Öymen, Gözde;
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi

  İşletmeler, ekonomik belirsizlik ve dalgalanmalar, kaza ve doğal afetler, çevre felaketleri, sağlık problemleri, savaş, teknolojik gelişmeler, tüketici tercihlerinde meydana gelen değişimler ve yoğun rekabet vb. birçok nedenden dolayı hiç beklemedikleri anlarda çeşitli ...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  BUDAK, Ali Cem; AK, Aslınur;
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Covid-19 olarak adlandırılan salgın hastalığın ülkemizde yayılması ve vaka sayılarının hızla artması üzerine hak kayıplarının önlenmesi için birtakım tedbirler alınmış ve sırayla İİK m.330 hükmünün ilk kez uygulanmasına imkân veren 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 72...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Karlı, Halil; Tanyaş, Mehmet;
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Firmalar rekabetin yoğunlaşmasıyla birlikte çeşitli stratejiler kullanarak faaliyetlerine devam etmeye çalışmaktadırlar. Kullanılan bu stratejiler önemli avantajlar sunsa da bazı riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu stratejilerden maksimum faydanın sağlanması için ...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Eğri, Taha; Doğaner, Ayça;
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi

  COVID-19 salgınının insan sağlığına tehdidi sürerken yol açtığı iktisadi sorunlar da derinleşerek devam etmektedir. Gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler arasında ayrım gözetmeksizin tüm piyasalarda ekonomik çıktı miktarları dramatik bir şekilde düşmüş, işsizlik oranlar...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Macar, Oya Dağlar; Asal, Uğur Yasin;
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Bu çalışmada Covid-19 salgını, uluslararası ilişkiler perspektifinden ekonomik, siyasal ve toplumsal boyutlarıyla ele alınmaktadır. Çalışmada, sırasıyla salgın hastalıkların tarihsel ve siyasal sonuçları ifade edilmekte, bu hastalıkların ekolojisi Covid-19 ile yeniden d...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Adıgüzel, Muhittin;
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Covid-19 Pandemisi Türkiye’de Mart ayının ortasından itibaren ekonomik faaliyetleri; dış ticaret, turizm ve iç talep kanallarıyla etkilemeye başlamış, etkiler Nisan ayı itibarıyla derinleşerek tüm ekonomiye yansımıştır. Bu çalışmada Covid-19 salgınının Türkiye ekonomisi...

55 research outcomes, page 1 of 6