Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
67 research outcomes, page 1 of 7
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Tekin, Mustafa Tansel;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Country: Turkey

  Aralık 2019 tarihinde küresel olarak yayılan Covid-19 pandemi özellikle Türkiye’de hizmet sektöründe restoran ve kafelerin “Hastalık Yayıyor” algısı oluşması bu çalışmanın ana temasını oluşturmaktadır. Bu tezde restoran ve kafelerde mevcutta kullanılan cihazların çalışm...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ekinci, Oğuzhan;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Country: Turkey

  In this study, it is aimed to examine the relationship between rational, intuitive, dependent, avoidance and spontaneous decision-making styles and guilt shame, which are sub-dimensions of the decision-making styles of university students. The sample of the study consis...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Çayan, Şeydanur;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Country: Turkey

  COVID-19 is a global pandemic that has spread worldwide in a short time after its emergence. Past relevant research and limited contemporary studies indicate that these pandemics severely influence psychological well-being (Qiu ve ark., 2020). It is essential to highlig...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Toprakcı, Buse;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Country: Turkey

  Bu çalışmada beden farkındalığı, öz-şefkat ve kaygı değişkenlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini COVID-19 pandemisi bağlamında incelemek amaçlanmıştır. yapılmıştır. Araştırmada 18-60 yaş aralığında 321 katılımcıya ulaşılmıştır. Veri toplama araçları, Sosyodemografik ...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Toksarı, Murat; Susur, Mert;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  2019 yılının sonlarında Çin’de başlayan ve 2020 yılı itibariyle ülkemizde de görülen Covid-19 salgın dönemi kurumsal sosyal sorumluluk alanında birçok değişikliği beraberinde getirmiştir. Pandemi sürecini hem insanlara yardım yapmak hem de marka algısı oluşturmak üzerin...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Etçioğlu, Erkut; Çekiç, Deniz; İşsever, Kubilay; Genç, Ahmed Cihad; Çetin, Esma Seda; Aydın, Abdülkadir; Yaylacı, Selçuk;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Dünyada ilk SARS-CoV-2 enfeksiyonunun görülmesinden bu yana yapılan araştırmalar, bu enfeksiyonun pulmoner tutulumların yanında ekstrapulmoner tutulumlara da yol açtığını göstermiştir. COVID-19 hastalığı olan kişilerde; pankreas tutulumu olduğunda, akut hiperglisemik kr...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  İspir, Zeynep;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Dünyamız 2019 yılının son aylarından bu yana çetin bir salgınla mücadele ediyor. COVID-19 pandemisiyle geçirmekte olduğumuz günler, yol açtığı akut sorunlar nedeniyle, öncelikle hastalığın teşhisi, tedavisi, salgının yayılma hızına müdahale gibi özellikle tıp disiplinin...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Publisher: Maltepe Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu
  Country: Turkey

  The COVID-19 disease, which emerged in Wuhan, China in December 2019, turned into a global crisis and affected our daily lives and the way we do our business. The disease caused drastic changes in the management of processes in all areas. During the ongoing COVID-19 pan...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Karaibiş, Gamze;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Country: Turkey

  The aim of this research is to examine the experiences of village school administrators regarding distance education applied during the Covid-19 pandemic, which continues its impact in Turkey as well as the whole world. In this study, in which a qualitative research app...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Yalım, Neyyire Yasemin;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Salgınlar insanlığın tarihinde belirleyici rol oynayan olgulardır. 1347-1351 “Büyük Veba Salgını”nın Ortaçağı bitiren en önemli olay olduğu, kilisenin otoritesini sarsarak Rönesans’ın ve Aydınlanma Çağı’nın önünü açtığı üzerinde yaygın bir uzlaşma vardır. Bugün yaşamakt...

67 research outcomes, page 1 of 7