Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
9 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  ERTOY, Uğur; AKÇAY, Muammer;
  Publisher: Zenodo

  <em>The coronavirus epidemic has greatly affected lives by causing radical changes all over the world. It has caused changes in a variety of areas, from the way of working and education, communication and interaction methods, shopping behavior of people. China has activ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Fatih Şahiner;
  Persistent Identifiers

  Özet Tür düzeyinde tanımlanmış virüslerin sayısı 2019 yılı itibariyle 6590 olup, bu virüslerin yaklaşık yarısı sadece bir veya iki konakçıyı enfekte edebilmektedir. Virüslerin önemli bir bölümünde konakçı aralığı oldukça dar olmasına rağmen, türler arası temas sıklığınd...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Umit Savasci; Hanefi Cem Gül;
  Persistent Identifiers

  Özet Başlangıçta genetik hastalıkların tedavisinde in-vivo protein ekspresyonu için geliştirilen mRNA teknolojisi, terapötik kanser aşıları yönüne doğru gelişirken, bu aşıların tolere edilebilirliği ve immünojenisitesi ile ilgili ilk veriler bu yeni platformun gelenekse...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Esra Güzel Tanoğlu;
  Persistent Identifiers

  Özet SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus) pandemisi dünya genelinde daha önce benzeri hiç görülmemiş bir aşı talebi oluşturdu. Bu talebi karşılamak için, çok sayıda ticari firma ve kurumsal işletme yeni nesil platform teknolojilerini (mesajcı ribon...

  Add to ORCID
 • Araştırmanın amacı, 2020 yılı Covid-19 Pandemi dönemini yaşayan insanların dindarlık ve ölüm kaygısı düzeyleri arasındaki ilişkileri incelemektir. Betimsel tarama modelinin kullanılmış olduğu bu araştırmanın çalışma grubu 319’u kadın ve 341’i erkek olmak üzere toplam 66...

  Add to ORCID
 • publication . Part of book or chapter of book . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Civelek, Mustafa Emre;
  Publisher: Zenodo

  Özellikle son yirmi yılda teknolojide benzeri görülmemiş gelişmelerin ortaya çıkmasıyla birlikte dijital ekonomi tüm dünyada etkisini arttırmıştır. Dijitalleşme ve otomasyondaki gelişmeler sonucunda teknoloji kaynaklı işsizlik tüm dünyaya yayılmış, tüm iş kollarında ins...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Oktay Sarı; Tuğrul Hoşbul; Fatih Şahiner;
  Persistent Identifiers

  Özet Küresel çapta neden olduğu etkileri nedeniyle yüzyılın salgını olarak niteleyebileceğimiz COVID-19 pandemisinin başlaması üzerinden 5 aylık bir süre geçti. Bu süreçte başlangıçta sınırlı sayıdaki çalışmanın veya matematiksel modelleme ve simülasyonların sunduğu ver...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ramazan Gümral; Fatih Şahiner;
  Persistent Identifiers

  Özet Hastalıktan iyileşmiş kişiler veya aşılanmış donörlerden toplanan konvalesan plazma ve bu plazmaların işlenmesi ile elde edilen immünglobulinler standart tedavilerin dışında, hayatı tehdit eden veya yeni ortaya çıkan ve spesifik tedavi seçenekleri kısıtlı olan enfe...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Tuğrul Hoşbul; Fatih Şahiner;
  Persistent Identifiers

  Özet Koronaviruslar iyi tanımlanmış insan ve hayvan patojenleri olup, insanlarda başlıca solunum yolu enfeksiyonları ile ilişkilidirler. Sayıları 40’a yakın olan koronavirus türlerinden yedisi insan enfeksiyonları ile ilişkilidir. Bu virüslerden dördü (HCoV-229E, HCoV-N...

  Add to ORCID
9 research outcomes, page 1 of 1