Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
19 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Tutuncu, Done; Esen, Muhammet Fevzi;
  Publisher: DergiPark

  Giriş ve Amaç: Çalışmada, COVID-19 salgın yönetiminde nesnelerin internetinden (NİT) hangi alanlarda faydalanıldığının nitel araştırma yöntemlerinden biri olan bilim haritalarıyla tespit edilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Sciencedirect ve Pubmed platformları kulla...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Genc Koyucu, Refika; Olmez Yalazi, Ruveyda;
  Publisher: DergiPark

  Amaç: Araştırma süreçten olumsuz etkilenen sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin premenstrual sendromdüzeyleri belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem:Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın örneklemini bir üniversitede okuyan 500 öğrenci oluşturmuştur. Veril...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Senel, Songul;
  Publisher: İstinye Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Uzaktan çalışma modeli Covid-19 süreci öncesinde çalışanlara sunulan bir seçenek, çalışanlar için ise bir ayrıcalık iken ilk defa salgın süreciyle mecburi olarak uygulanan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma; Covid-19 salgını sürecinde yaygınlaşan uzaktan ...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Arslan, Aziz;
  Publisher: DergiPark

  İnsan hayatı için en elzem değerlerden olan sağlık, sağlığın korunması ve sağlığın geliştirilmesi çabaları, günümüz dünyasında oldukça kıymetli bir akademik disipline evrilmekte olan sağlık iletişiminin önemini ve gerekliliğini ortaya koymaktadır. Yine bu dönemde, yeni ...

 • publication . Book . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kurt, Resul; Koc, Muzaffer;
  Publisher: SEÇKİN | Hukuk

  İş sözleşmeleri ile işçi ve işveren arasındaki çalışma koşulları ile tarafların hak ve yükümlülükleri belirlenmektedir. Özlük hakları ile işçi ve işverenin hak ve yükümlülüklerine ilişkin anlaşmazlıklarda, yasal mevzuat çerçevesinde arabulucu veya mahkemelerde çözüm ara...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ozelci, Fahrettin;
  Publisher: İstinye Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Tez Danışmanı: Doç. Dr. Yasemin BURAN ÇIRAK Covid-19 Tanılı Hastalarda Solunum Fonksiyon, Depresyon ve Yaşam Kalitesindeki Değişimin Araştırılması Fahrettin ÖZELÇİ İstinye Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Danışman: Doç. Dr. Yasemin BURAN ÇIRAK 2021 COVI...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Urhan, Gulcan; Arslankoc, Sinem;

  Öz: Aralık 2019'da ortaya çıkan COVID-19 salgını ve yarattığı sosyal sorunlar hem ulus devletlerin sosyal politika düzenlemelerini hem de yerel yönetimlerin aktif rolünü etkiledi. Günümüzde belediyeler, refah sağlayan ve ortak ihtiyaçları karşılayan yerel refah sistemin...

 • publication . Book . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kurt, Resul;
  Publisher: SEÇKİN | Hukuk

  2019 yılı Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan ölümcül salgın Koronavirüs (covid-19) için tüm ülkeler teyakkuz haline geçmiş olup Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da her geçen gün artmaktadır. Koronavirüsler, insan...

 • publication . Review . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Pembe Derin Oygar; Ayşe Büyükcam; Zümrüt Şahbudak Bal; Nazan Dalgic; Şefika Elmas Bozdemir; Adem Karbuz; Benhur Şirvan Çetin; Yalçın Kara; Ceren Çetin; Nevin Hatipoglu; ...
  Persistent Identifiers
  Publisher: AVES YAYINCILIK

  WOS: 000608172200001 Giriş: Yeni ortaya çıkan patojenlerin neden olduğu salgınların erken dönemleri sağlık çalışanları için büyük bir risk taşımaktadır. SARS-CoV-2’nin neden olduğu pandemide de durum farklı olmamış, alınan yetersiz önlemler ve kişisel korunma eksikliği ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  İsmet Demirtaş; Sevilay Ayyildiz; Behçet Ayyildiz; Koral Çağlar Kuş;
  Persistent Identifiers
  Publisher: DergiPark

  Amaç: Covid-19 pandemisi süresince verilen uzaktan tıp eğitiminin, öğrenciler üzerindeki etkilerinin nitel ve nicel yansımaları ile birlikte değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışma 217 tıp fakültesi öğrencisi üzerinde gerçekleştirildi. Çalışmada, uzaktan ö...

  Add to ORCID
19 research outcomes, page 1 of 2