Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (3)
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
2,150 research outcomes, page 1 of 215
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  UYSAL, Merve; KARAGÖZ, Ahmet Erman;
  Publisher: Yusuf ARSLAN

  Bu çalışmada, Covid-19 pandemi sürecinde yürütülen uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik aday öğretmenlerin tutumlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Tarama modeli kullanılarak tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 eğitim öğretim bahar döneminde Atatürk Öğr...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  KIRCA, Nurcan; ÖNGEN, Meryem;
  Publisher: Atatürk Üniversitesi

  Pandemi sürecinde üreme sağlığının olumsuz yönde etkilenebileceği ve üreme sağlığı hizmetlerinin sunumunda güçlüklerin ortaya çıkabileceği belirtilmiştir. Gebe kadınların genel popülasyona kıyasla daha fazla risk altında olup olmadığı ve SARS-CoV2’nin gebe kadınlar üzer...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  ŞEN AYTEKİN, Melek; YILAR ERKEK, Zümrüt; KAHRAMAN, Ayşenur;
  Publisher: Atatürk Üniversitesi

  Toplumda her bireyi derinden etkileyen COVID-19 pandemisi hiç kuşkusuz gebeleride etkilemektedir. Pandemi sürecinde anne adaylarının antenatal izlemleri kimi zaman ertelenmiştir ancak doğum eylemi için bu durum mümkün değildir. Bu nedenle doğum eyleminde gebenin, yenido...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  ORAL, Nursena; YAPICI, Selma; YUMUŞAK, Rabia; EREN, Tamer;
  Publisher: Gazi Üniversitesi

  Demand for the medical equipment and pharmaceutical industry is gradually increasing with the effect of health problems that have diversified in the process from past to present. In addition to this demand, the spread of the COVID-19 virus, which has affected the whole ...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  ÖZDEMİR, Fatih; ÇEVİKER, Gizem;
  Publisher: Lut TAMAM

  Çalışmanın amacı COVID-19 pandemisinin Türkiye'yi yoğun olarak etkilediği dönemde kişilerin psikolojik huzursuzluk ve hayatı anlamlı bulma düzeylerine odaklanmak ve bu kavramların belirli demografik değişkenler, yerel/geniş gruplara yönelik sosyal bağlar ve sosyal/...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  TUNÇ, Pervin;
  Publisher: Lut TAMAM

  The purpose of this study is to analyse the intermediary role of anxiety in the relationship between traumatic stress symptoms and ontological well-being in individuals who have been exposed to the Covid-19 pandemic. The study was conducted online with 355 participants....

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  ÖZÜDOĞRU, Anıl; BALTACI, Önder; DALAKÇI, Muhammed Samed; AKBULUT, Ömer Faruk;
  Publisher: Galenos Yayınevi

  Amaç: Bu araştırmanın amacı, COVID-19 pandemisi döneminde bireylerin teknoloji kullanımlarından kaynaklı ağrı düzeylerinin yordayıcıları olarak fiziksel aktivite ve problemli internet kullanım düzeyi ile cinsiyetin rolünü incelemektir. Yöntem: Araştırma, ilişkisel taram...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  GÖK, Ayşe;
  Publisher: Lut TAMAM

  Duygu odaklı terapi yaklaşımı, diğer yaklaşımlara göre depresyon tedavisi üzerindeki etkililiği çeşitli araştırma bulgularıncadesteklenen bütüncül bir yaklaşımdır. Duygu odaklı terapi duyguların fark edilmesi, anlaşılması, ifade edilmesi, düzenlenmesi,yeniden anlamlandı...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  DİREKTÖR, Cemaliye;
  Publisher: Lut TAMAM

  Dünya’yı etkisi altına alan COVID-19 salgını süresince hem fizyolojik hem de psikososyal riskler, bireylerin yaşamını olumsuz yöndeetkilemiştir. Ülkeler sınırlarını kapatırken salgını kontrol altına almak amacıyla evde kalma kampanyalarını düzenlemiştir. Toplualanlar ar...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  ERTOY, Uğur; AKÇAY, Muammer;
  Publisher: Zenodo

  <em>The coronavirus epidemic has greatly affected lives by causing radical changes all over the world. It has caused changes in a variety of areas, from the way of working and education, communication and interaction methods, shopping behavior of people. China has activ...

  Add to ORCID
2,150 research outcomes, page 1 of 215