Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
54 research outcomes, page 1 of 6
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Rezzan Uçar;
  Persistent Identifiers
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Amaç: Bu araştırma koronavirüs (Covid-19) salgınında okul yöneticileri ve öğretmenlerinin yaşam kalitelerine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Araştırma nitel araştırma yaklaşımı benimsenerek durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Alkan, Aybars; Tümbek Tekeoğlu, Aşkım Nurdan;
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi

  COVID-19 salgını sonrasında kültür sanat tüketim modelleri hızla değişmekte ve kendine yeni kanallar aramaktadır. Bu araştırmayla Dünya çapında dönüşüm yaşayan sanat pazarının güncel durumunu anlamak ve buradaki aktörlerin gelecekte var olabilmek için neler yapabilecekl...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Hacıalioğlu, Ahmet Batur; Sağlam, Mehmet;
  Publisher: Antalya Akev Üniversitesi

  Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edilen Covid-19 tüm dünyada ekonomileri ve sosyal hayatları etkilemiştir ve etkilemeye de devam edeceği öngörülmektedir. Devam eden salgınının ne kadar süreceği belli olmadığı için Covid-19 pandemisinin etkilerinin ne z...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Çengel, Özgür; Pirtini, Serdar; Çakıroğlu, Ilgın;
  Persistent Identifiers
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Kurumsal yönetim uygulamalarını benimseyen ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip firmaların pazarda rekabet avantajı elde etmesi beklenmektedir. Böylece pazarda varlıklarını sürdürebilirler. Firmalar önceleri stratejik bir avantaj elde edebilmek için kurumsal sosyal sor...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Arif Yıldırım;
  Persistent Identifiers
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Internet teknolojileri ile dijital çağda boyut atlayan toplumsal yaşam, dijitalleşen dünyada yeni bir kırılma noktasını ise Covid-19 salgını ile yaşamaktadır. 2020’nin ortalarında Çin’in Wuhan eyaletinde başlayan ve daha sonra dünyanın tamamını etkisi altına alarak küre...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Gözde Öymen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi

  İşletmeler, ekonomik belirsizlik ve dalgalanmalar, kaza ve doğal afetler, çevre felaketleri, sağlık problemleri, savaş, teknolojik gelişmeler, tüketici tercihlerinde meydana gelen değişimler ve yoğun rekabet vb. birçok nedenden dolayı hiç beklemedikleri anlarda çeşitli ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  BUDAK, Ali Cem; AK, Aslınur;
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Covid-19 olarak adlandırılan salgın hastalığın ülkemizde yayılması ve vaka sayılarının hızla artması üzerine hak kayıplarının önlenmesi için birtakım tedbirler alınmış ve sırayla İİK m.330 hükmünün ilk kez uygulanmasına imkân veren 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 72...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  BOZKURT, Yasemin; ZEYBEK, Zekiye; AŞKIN, Rüstem;
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Çin’de başlayan ve tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisinin sosyal, siyasal, ekonomik ve psikolojik yansımaları yaşamımızın ortasına aniden konumlanan yadsınamaz bir gerçeklik olmuştur. Bireylerin hem fiziksel hem de psikolojik sağlığını tehdit eden Covid-19 salgını ...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  GENÇ YILMAZ, Ayfer;
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Çalışma, Covid-19’un güvenlik üzerindeki etkisini polis ve ordu arasında bulanık hale gelen işbölümüne odaklanmak suretiyle analiz etmek niyetindedir. Covid-19, ilk olarak Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkmış ve sonrasında kısa sürede Avrupa’nın tamamına yayılmıştır. Son...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Karlı, Halil; Tanyaş, Mehmet;
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Firmalar rekabetin yoğunlaşmasıyla birlikte çeşitli stratejiler kullanarak faaliyetlerine devam etmeye çalışmaktadırlar. Kullanılan bu stratejiler önemli avantajlar sunsa da bazı riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu stratejilerden maksimum faydanın sağlanması için ...

54 research outcomes, page 1 of 6