Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (5)
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
943 research outcomes, page 1 of 95
 • publication . Article . Conference object . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Marmstål Hammar, Lena; Falk Johansson, Marcus; Dahlberg, Lena; McKee, Kevin; Summer Meranius, Martina;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd
  Country: Sweden

  Abstract Even before the Covid-19 pandemic, spouse carers of persons with dementia (PwDs) found their care responsibilities overwhelming and had little time to focus on their own lives. To minimize the risk of being infected with Covid-19, older persons are recommended ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Karin Stolpe; Gunnar E. Höst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Linköpings universitet, Avdelningen för lärande, estetik och naturvetenskap
  Country: Sweden

  Under tre terminer har hela utbildningsväsendet i Sverige varit hårt prövat av pandemin covid-19. Vi är fortfarande långt ifrån att kunna summera dess långsiktiga effekter. Utöver belastningen så har situationen också fört med sig nya sätt att arbeta, tänka och vara. Re...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Jesper Sjöström;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Malmö universitet, Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Många forskare menar att vårt samhälle kan betecknas som ett risksamhälle. Frågor om risk kopplar till flera olika skolämnen och inte minst till de naturvetenskapliga. En nyforskningsartikel presenterar en didaktisk modell som visar på riskbegreppets komplexitet och som...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Clara Iversen; David Redmalm; Marie Flinkfeldt; Marcus Persson;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala universitet, Centrum för socialt arbete - CESAR
  Country: Sweden

  This article examines how older people make sense of their situation in calls to a helpline a few months into the Covid-19 pandemic. By drawing on the sociology of everyday life to analyse callers’ various understandings of the crisis, the article nuances current knowle...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Linda Kvarnlöf;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Mittuniversitetet
  Country: Sweden

  Syftet med den har artikeln ar att studera hur manniskor skapar mening av den svenska coronastrategin samt hur de implementerar denna strategi i sina vardagsliv. Artikeln bygger pa en intervjustudie med atta personer boendes i Stockholm. Samtliga intervjuer genomfordes ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Kristofer Hansson; Charlotte C. Petersson;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Malmö universitet, Institutionen för socialt arbete (SA)
  Country: Sweden

  Nar covid-19-pandemin nadde Sverige mobiliserade kvinnojourerna snabbt eftersom de visste vad en nedstangning av samhallet skulle kunna betyda for kvinnor och barn som lever under hot och med vald i sina hem. Pa kort tid kom myndigheternas rekommendationer om att arbeta...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Tanya Jukkala; Sara Ferlander; Osman Aytar; Emma Engdahl; Antoaneta Hristova; Maria Hopstadius; Andrew Blasko; Vessela Misheva;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Södertörns högskola, Sociologi
  Country: Sweden

  Covid-19 as a health crisis has affected all spheres of private and public life, both nationally and internationally, locally and globally.This article aims to contribute knowledge about people's levels of worry during the pandemic's first phase in Sweden.Worry is exami...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Cathrin Wasshede; Sofia Björk;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Göteborgs universitet
  Country: Sweden

  I vart samhalle laggs stor vikt vid att vi ska kunna saga farval till vara nara och kara nar de ligger for doden. Covid-19-pandemin har inte bara orsakat ett stort antal dodsfall utan ocksa medfort hinder for anhorigas mojligheter att narvara i doendeprocessen. I en stu...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Shai Mulinari; Linda Soneryd; Susanna Öhman;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Lunds universitet
  Country: Sweden

  Sociological research on the Covid-19 pandemic – an introduction A pandemic is a crisis and as such, in many ways, an entirely new situation. It is a situation in which there are scientific as well as societal uncertainties and where the routines of everyday life are ov...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . Book . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Ohlsson, Jonas; Blach-Ørsten, Mark; Willig, Ida;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Nordicom, University of Gothenburg
  Country: Sweden

  Covid-19 drog in över Norden med full kraft under våren 2020. Ett år senare har pandemin fortfarande världen i ett starkt grepp. Både de hälsorelaterade och de ekonomiska konsekvenserna av viruset har dock varierat mellan de nordiska länderna. Samma sak gäller för den p...

  Add to ORCIDorcid
943 research outcomes, page 1 of 95