Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
195 research outcomes, page 1 of 20
 • publication . Article . 2022
  Open Access Swedish
  Authors:
  Ebba Holmström; Katarina Andersson;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete
  Country: Sweden

  Bakgrund: Socionomer är en viktig profession i samhällets sociala skyddsnät och verksamma i många möten med sårbara grupper i kris. Den pågående globala coronapandemin är en stor kris som drabbat världen och speciellt äldre personer har drabbats hårt av pandemins konsek...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Swedish
  Authors:
  Furtenbach, Tim; Noori, Ammar;
  Publisher: Umeå universitet, Sociologiska institutionen
  Country: Sweden

  Corona pandemin har tagit världen med storm med många nedsättningar och omställningen i världen har varit en utmaning för alla människor och länder. Världshälsoorganisationen klassade Covid-19 virus som en pandemi och kort efter klassade den svenska Folkhälsomyndigheten...

 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Swedish
  Authors:
  Sjödin, Alexandra; Näslund, Isabelle;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för psykologi
  Country: Sweden

  I samband med Covid-19 pandemin har användningen av digitala videomöten ökat drastiskt. Till följd av detta har effekter såsom trötthet och utmattning uppstått. Den här studien syftade därmed till att studera zoomtrötthet hos studenter vid Umeå Universitet. Frågeställni...

 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Swedish
  Authors:
  Edlund, Johanna; Jakobsson, Marie;
  Publisher: Umeå universitet, Företagsekonomi
  Country: Sweden

  Varubrist i dagligvaruhandeln har kommit att bli en allt vanligare företeelse som kan skapa problem för såväl butik som konsument. Problematiken har aktualiserats de senaste åren med oförutsedda externa världshändelser, exempelvis Covid-19 pandemin och kriget i Ukraina,...

 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Swedish
  Authors:
  Kjörling, Åsa;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
  Country: Sweden

  I denna uppsats kommer jag belysa och problematisera den inverkan covid-19 har haft på kommunikationen inom äldrevården. De restriktioner som infördes kom till för att skydda de äldre från smittspridning.

 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Swedish
  Authors:
  Ekman, Linda;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för omvårdnad
  Country: Sweden

  Bakgrund: Telefonrådgivning är ett komplext arbete, där sjuksköterskorna gör vårdbedömningar utan fysiskt möte. Stöd och råd ges till egenvård, samt hänvisar till adekvat vårdnivå. Inom telefonrådgivning krävs god kommunikationsförmåga och klinisk kompetens för att säke...

 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Swedish
  Authors:
  Skoglund, Simon; Johansson, Oskar;
  Publisher: Umeå universitet, Företagsekonomi
  Country: Sweden

  Resultatkvalitet är ett viktigt koncept när det kommer till den nytta redovisning syftar till att ge användarna. Detta är något som kan komma att påverka intressenter och användare i deras beslutsfattande och få en stor roll i deras slutliga beslut gällande ett företag....

 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Swedish
  Authors:
  Åström, Marie;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
  Country: Sweden

  The purpose of this study is to investigate and compare how two county councils in Sweden communicated on Facebook during the ongoing covid-19 pandemic. During the covid-19 pandemic the public needed fast and credible information to manage the crisis. In Sweden, the cou...

 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Swedish
  Authors:
  Lundkvist, Miranda; Liderfors Westholm, Michael;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för omvårdnad
  Country: Sweden

  Bakgrund: Covid-19 upptäcktes i Kina i slutet av 2019. Symtomen karaktäriseras av en luftvägsinfektion, men symtomen kan variera. Viruset spreds snabbt, vilket ledde till att sjuksköterskornas risk för att smittas av viruset ökade. Att studera sjuksköterskornas erfarenh...

 • publication . Report . 2022
  Open Access Swedish
  Authors:
  Westerlund, Anna; Richter Sundberg, Linda;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa
  Country: Sweden

  Folkhälsomyndigheten (Fohm) har sedan 2018 regeringens uppdrag att bidra med kunskapshöjande insatser för att minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa och suicid. Avtal har inledningsvis slutits med tre regioner för att stärka dessas främjande och preventiva arbete för...

195 research outcomes, page 1 of 20