Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
21 research outcomes, page 1 of 3
 • publication . Article . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Magnus Wennerhag; Lena Sohl;
  Publisher: Södertörns högskola
  Country: Sweden

  I det här numret av Sociologisk Forskning presenterar vi sex stycken forskningsartiklar. I artikeln ”Commitment and control. Teamwork as management tool in a welfare state bureaucracy” visar Kerstin Jacobsson och Katarina Hollertz hur teamwork fungerar som en subtil sty...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Karin Stolpe; Gunnar E. Höst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Linköpings universitet, Avdelningen för lärande, estetik och naturvetenskap
  Country: Sweden

  Under tre terminer har hela utbildningsväsendet i Sverige varit hårt prövat av pandemin covid-19. Vi är fortfarande långt ifrån att kunna summera dess långsiktiga effekter. Utöver belastningen så har situationen också fört med sig nya sätt att arbeta, tänka och vara. Re...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Jesper Sjöström;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Malmö universitet, Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Många forskare menar att vårt samhälle kan betecknas som ett risksamhälle. Frågor om risk kopplar till flera olika skolämnen och inte minst till de naturvetenskapliga. En nyforskningsartikel presenterar en didaktisk modell som visar på riskbegreppets komplexitet och som...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Clara Iversen; David Redmalm; Marie Flinkfeldt; Marcus Persson;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala universitet, Centrum för socialt arbete - CESAR
  Country: Sweden

  This article examines how older people make sense of their situation in calls to a helpline a few months into the Covid-19 pandemic. By drawing on the sociology of everyday life to analyse callers’ various understandings of the crisis, the article nuances current knowle...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Cathrin Wasshede; Sofia Björk;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Göteborgs universitet
  Country: Sweden

  I vart samhalle laggs stor vikt vid att vi ska kunna saga farval till vara nara och kara nar de ligger for doden. Covid-19-pandemin har inte bara orsakat ett stort antal dodsfall utan ocksa medfort hinder for anhorigas mojligheter att narvara i doendeprocessen. I en stu...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Tanya Jukkala; Sara Ferlander; Osman Aytar; Emma Engdahl; Antoaneta Hristova; Maria Hopstadius; Andrew Blasko; Vessela Misheva;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Malmö universitet
  Country: Sweden

  Covid-19 as a health crisis has affected all spheres of private and public life, both nationally and internationally, locally and globally.This article aims to contribute knowledge about people's levels of worry during the pandemic's first phase in Sweden.Worry is exami...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Gustav Westberg;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Örebro universitet
  Country: Sweden

  This paper engages with the Swedish Covid-19 strategy by exploring how the guidelines of the Public Health Agency engender new regimentation and affective practices on social media. Taking as its point of departure social semiotics and critical discourse studies, the ai...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Vahlne, Anders; Klein, Gunnar O.; Wheelock, Åsa;
  Publisher: Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet
  Country: Sweden

  Artikelförfattarna är medlemmar i Vetenskapsforum covid-19.

 • publication . Article . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Meurling, Birgitta;
  Publisher: Uppsala universitet, Institutionen för kulturantropologi och etnologi
  Country: Sweden

  I artikeln diskuteras hur munskyddet tog sig in i offentligheten: i det offentliga samtalet, i mode, populärkultur och medier samt i det fysiska offentliga rummet och därigenom laddades med nya innebörder.

 • publication . Article . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Stenliden, Linnéa; Martín Bylund, Anna; Landkvist, Lena; Ekström Lind, Linda; Kellgren Lundberg, Susanna; Stenmark, Hannes; Wilhelmsson, Cornelia;
  Publisher: Linköpings universitet
  Country: Sweden
21 research outcomes, page 1 of 3