Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
99 research outcomes, page 4 of 10
 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica

  Color Dades dels positius detectats els darrers 14 dies que provenen del registre RSAcovid19 del Departament de Salut i mostren dades d'aquells que han donat positiu en alguna prova diagnòstica (PCR o test rapid). S'hi aprecia un moderat repunt dels contagis en bona par...

  Add to ORCIDorcid
 • Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Mesures; Règim de personal; Teletreball; Entitats proveïdores serveis sanitaris i sociosanitaris Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Medidas; Régimen de personal; Teletrabajo; Entidades proveedoras servicios sanitari...

 • Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pla sectorial; Fase de represa; Habitatges; Persones amb discapacitats Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Plan sectorial; Fase de reanudación; Viviendas; Personas con discapacidades Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19;...

 • other research product . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Carbonell i Manils, Joan; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres;

  La Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB publica, des de principis del confinament pel Covid-19, una sèrie de píndoles en forma de breu article, sota el títol 'Llibres i música en temps de desassossec', on es convida al lector a conèixer diferents suggeriments per a...

 • other research product . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Font, Carme; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres;

  La Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB publica, des de principis del confinament pel Covid-19, una sèrie de píndoles en forma de breu article, sota el títol 'Llibres i música en temps de desassossec', on es convida al lector a conèixer diferents suggeriments per a...

 • other research product . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Departament de Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Gestors COVID; Atenció primària; Segona onada Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Gestores COVID; Atención primaria; Segunda ola Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; COVID Managers; Primary care; Second wave ...

 • other research product . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Institut Català de la Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pacient pediàtric; Atenció primària; Mesures de prevenció Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Paciente pediátrico; Atención primaria; Medidas de prevención Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pediatric patie...

 • other research product . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Servei Català de la Salut. Unitat d'Informació i Coneixement;
  Publisher: Servei Català de la Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Salut mental; Confinament Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Salud mental; Confinamiento Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Mental health; Confinement El confinament i la limitació de la lliure circulació ...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica

  Color Les regions sanitàries, per la seva vinculació a la xarxa hospitalària, són un bon plantejament territorial de desconfinament en termes generals, però en alguns casos és possible matisar-les mitjançant les àrees bàsiques de salut de major dimensió territorial. Aix...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Servei Català de la Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pacients adults; Tractament farmacològic; Àmbit extrahospitalari Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pacientes adultos; Tratamiento farmacológico; Ámbito extrahospitalario Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV;...

99 research outcomes, page 4 of 10