Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Subject
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
563,907 Research products (1 rule applied)

 • COVID-19

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Gökhan Duman;

  COVID-19 pandemic made it necessary to question the world we live in and think about the post-pandemic order. Curfew restrictions, economic difficulties, increased unemployment, problems such as the supply difficulties of protective gear like masks etc. have revealed how unprepared States are caught in this global pandemic. COVID-19 that started as a health problem gradually became a global problem and turned into a problem that concerns security. The notion of human security, which emerged as a result of the change in the concept of security, once again has come to the agenda of international politics with this pandemic. In this context, after explaining the change that the security phenomenon has undergone and the emergence of the concept of human security, this study focus on the issue of whether the concept of human security has been given the sufficient importance or not within the example of the COVID-19 epidemic. The concept of human security, which occurred in the post-Cold War period but is not given sufficient importance, will come to the fore in the world that will occur after the epidemic experience. COVID-19 küresel salgını, içinde yaşadığımız dünyayı sorgulamayı ve salgın sonrası dünya üzerine düşünmeyi gerekli kılmıştır. Sokağa çıkma kısıtlamaları, ekonomik zorluklar, artan işsizlik, maske vb. koruyucu ekipman tedarikinde yaşanan sıkıntılar gibi sorunlar, devletlerin bu küresel salgına ne kadar hazırlıksız yakalandığını ortaya koymuştur. Sağlık sorunu olarak başlayan salgın giderek bir küresel problem haline gelmiş ve güvenliği ilgilendiren bir soruna dönüşmüştür. Güvenlik kavramının tarih boyunca geçirdiği değişim sonucunda ortaya çıkmış insani güvenlik olgusu, bu salgın ile birlikte bir kez daha gündeme gelmiştir. Bu kapsamda bu çalışma, güvenlik olgusunun geçirdiği değişim ve insani güvenlik kavramının ortaya çıkışını açıkladıktan sonra COVID-19 salgın hastalığı örneği ile insani güvenlik kavramının gereken önemi görüp görmediği sorunsalına odaklanacaktır. Soğuk Savaş sonrası dönemde değişen güvenlik olgusu içerisinde yer alan ancak yeterli önemin verilmediği insani güvenlik kavramı salgın hastalık tecrübesi sonrasında oluşacak dünya düzeninde ön plana çıkacaktır.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Süleyman Demirel Üni...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi
  Article . 2021 . Peer-reviewed
  Data sources: Crossref
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  4
  citations4
  popularityTop 10%
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Süleyman Demirel Üni...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi
   Article . 2021 . Peer-reviewed
   Data sources: Crossref
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Sindoni, M. G.;
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Archivio Istituziona...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Archivio Istituziona...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Nataļja Martuzāne;

  Māszinības (ar specializāciju Ambulatorās aprūpes māsa) Veselības aprūpe Nursing Studies Health Care Bakalaura darba tēma ir “Preventīvo pasākumu ievērošana karavīriem NBS apakšvienībā Covid 19 laikā”. Šajā darbā tiek pētīta preventīvo pasākumu ievērošana pirms un pēc izglītošanas, karavīriem NBS apakšvienībā, pildot dienesta pienākumus, Covid – 19 laikā. Pētījums tika veikts, lai noskaidrotu kāda ir izglītības ietekme uz preventīvo pasākumu kopumu izpildi karavīriem NBS apakšvienībā, pildot dienesta pienākumus Covid – 19 laikā. Darbā tiek apskatīta Covid – 19 infekcijas slimības etioloģija patofizioloģija slimības norise un epidemioloģija pasaulē un Latvijā. Darbā tiks aprakstīta Covid – 19 diagnostika, ārstēšana, kā arī tiks aprakstīti dati par Covid – 19 vakcīnu. Darbā tiks apskatīts infekciju slimību preventīvo pasākumu kopums. Šajā darbā tiek uzsvērts, cik liela nozīme ir preventīvo pasākumu ievērošanai Covid – 19 laikā un izglītošanas lomai preventīvo pasākumu izpildē. Pētījuma mērķis: Novērot preventīvo pasākumu izpildi Covid 19 laikā NBS apakšvienības karavīriem, pildot dienesta pienākumus, pirms izglītošanas un pēc. Hipotēze: NBS apakšvienības karavīru izglītošana par preventīvo pasākumu īstenošanu uzlabo karavīru pareizu preventīvo pasākumu izpildi. Izmantotā pētījuma metode ir kvantitatīvā pētniecības metode. Darba instruments ir strukturēts novērošanas protokols, kas sastāv no trim daļām. ( skat. Pielikums Nr. 1 ). Novērošana protokolā tika atzīmēti preventīvo pasākumu izpildes kritēriji karavīriem pildot dienesta pienākumus, pirms un pēc izglītošanas. Pētījumā tika novēroti 40 karavīri no vienas NBS apakšvienības. Pētījuma datu apkopošana un analīze dod vērtējumu izglītošanas ietekmei preventīvo pasākumu kopumu izpildei karavīriem NBS apakšvienībā Covid – 19 laikā. Ar pētījuma instrumentu tika noskaidrota izglītības ietekme uz preventīvo pasākumu kopuma izpildi karavīriem NBS apakšvienībā Covid – 19 laikā. Atslēgas vārdi: Covid – 19, preventīvie pasākumi, Covid – 19 vīrusoloģija, Covid – 19 izplatība, Covid – 19 vakcīna. The subject of bachelor’s work is “NAF subunit soldiers' preventive measures observance during Covid 19”. This work study the preventive measures execute before and after education for soldiers in the NAF subunit in the performance of service duties during Covid 19. The study was carried out to clarify the impact of education on the implementation of preventive measures for soldiers in the NBS sub-unit in the performance of service duties in the Covid - 19 period. The work looks at the aetiology of Covid – 19 infectious disease – development and epidemiology of patofiziology in the world and Latvia. The work will describe Covid – 19 diagnostics, treatments – as well as data on Covid – 19 vaccine. The work will look at a set of measures to prevent communicable diseases. This work highlights the importance of compliance with preventive measures during Covid – 19 and the role of education in the implementation of preventive measures. Purpose of the study: Observe the implementation of preventive measures during the period of Covid 19 for soldiers of the NAF subunit in the performance of their duties, before and after education. Hypothesis: Educating soldiers from the subunit of NAF on the implementation of preventive measures improves the proper implementation of preventive measures for soldiers. The study method used is the quantitative research method. The work instrument is a structured observation protocol which consists of three parts (see page Annex 1). The observation protocol noted the criteria for the implementation of preventive measures for soldiers in the performance of their service duties before and after education. The study observed 40 soldiers from one subunit of the NAF. The collection and analysis of study data give an assessment of the educational impact of the implementation of preventive measures for soldiers in the NAF subunit during Covid – 19. The study instrument identified the impact of education on the implementation of a set of preventive measures for soldiers in the NAF subunit during Covid 19. Key words: Covid - 19, Preventive Measures, Covid - 19 Virology, Covid - 19 distribution, Covid – 19 vaccine.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Riga Stradiņš Univer...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Riga Stradiņš Univer...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • Authors: Ahmad, Zen;

  Covid-19 di Indonesia terus meningkat kasus konfirmasinya, termasuk angka kematian. Dalam satu tahun ini terjadi perkembangan yang demikian cepatnya baik patogenesis, diagnostik maupun intervensi pengobatannya. Diagnosis dan tatalaksana yg kita anggap tepat beberapa waktu yang lalu bisa saja salah, oleh karena itu perlu update yg terus menerus. Praktis Covid-19 edisi revisi ini menambah beberapa perkembangan yang belum ada di edisi sebelumnya

  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Rodríguez-Chávez, Luis Ángel; Vargas-Machuca Carranza, Christian Alberto;

  La pandemia de la COVID-19 ha golpeado fuertemente a nuestro país. Actualmente, vemos como se han popularizado las pruebas serológicas y estas vienen siendo usadas no solo para el tamizaje en atención temprana sino también en el diagnóstico de la enfermedad. La máxima preocupación que se tiene es si en realidad estas pruebas podrían ser de utilidad en la detección del paciente infectado en su periodo de contagio ya que ello tiene un especial interés para la salud pública. Al respecto, se presentan dos casos, de los muchos que existen en la actualidad, y se discute sobre el tema. The COVID-19 epidemic has hit our country hard. Currently, we see how serological tests have become popular and they have been used not only for screening in early care but also in the diagnosis of the disease. The main concern that we have is whether in fact these tests could be useful in detecting theinfected patient in their period of contagion, since this is of special interest for public health. In this regard, two cases, of the many ones that exist today, are presented and a discussion on the subject is made.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LAReferencia - Red F...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LAReferencia - Red F...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Greta E, Muti; Giovanna, Muti-Schuenemann; Fulvia, Pimpinelli; Antonio, Spataro; +12 Authors

  The COVID-19 pandemic represents a difficult challenge for the whole of humanity. Sports, in which contact between athletes is essential, became impossible to practice without the risk of viral spread. Athletes of the national teams are a particular subgroup of the population for whom there is an important need for protection and the implementation of targeted preventive measures. The present report describes the protocol that was developed to answer the urgent protection need for athletes during COVID-19 pandemic. The protocol aimed at demonstrating the feasibility of a rigid prevention intervention to prevent outbreaks and infections in terms of COVID-19 as well as in other potential future pandemics from pathogens with similar path of transmission.The study was conducted in rowing para-thletes training of the Paralympic Games in Tokyo2020. It was designed to create an anti-COVID-19 "During the 10 months of protocol implementation there were no COVID-19 outbreaks among the para-athletes and technical personnel during the retreats. In total, 552 PCR tests and 298 antigen-based tests were performed for an average number of 42 test per athlete. The number of retreat participants was larger (The protocol has indicated that it is possible to implement an anti-COVID-19 protection protocol where athletes and technical staff can train and compete in safe conditions. The study showed that it is feasible to implement a rigid prevention protocol for athletes and technical staff based on repeated COVID-19 antigenic and molecular tests for a long period of training with excellent participation and compliance.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Archivio Istituziona...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Archivio Istituziona...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Marianna Faggiani; Salvatore Risitano; Alessandro Aprato; Luigi Conforti; +1 Authors

  The COVID-19 pandemic management has led to a significant change in orthopedic surgical activity. During the pandemic, femur fractures in patients over 65 years of age have maintained a constant incidence. Our study will focus on this fragile population, analyzing the incidence of SARS-CoV-2 infection during hospital stays and the clinical and radiographic orthopedic outcomes. We also evaluated the va\riation of COVID-19 infection after health professionals’ vaccinations, and the influence of inter-hospital transfers caused by logistical and organizational aspects of the pandemic. Material and Methods: This is a descriptive and prospective study from 13 October 2020 to 15 March 2021. Participants were patients over 65 years of age with diagnoses of proximal femoral fractures with r surgical treatments indicated. We compared the SARS-CoV-2 infected patients during the stay with non-infected cases. A second evaluation was carried out dividing the patients into those who underwent inter-hospital transfers and a group without transfers. We subdivided the study period into two, according to the percentage of healthcare workers vaccinated against SARS-CoV-2. The reported clinical variables included the Parker and Palmer Score, the Nottingham Hip Fracture Score, the Harris Hip Score, mortality, the Rush Score, and evaluation of reduction in radio-lucent lines in prosthetic implants. Results: Ninety-three patients were studied. The whole positive COVID cohort (11.83%) was hospitalized during the period when less than 80% of health workers were vaccinated (p = 0.02). The COVID cohort and the patients transferred before surgery had longer stays in the Emergency Room (p = 0.019; p = 0.00007) and longer lengths of stay compared to the other patients (p = 0.00001; p = 0.001). Mortality was higher both in the infected group and in the patients who underwent a transfer before the surgical procedure (18.18% vs. 1.22 %; p = 0.003. 25% vs. 6.85%; p = 0.02). In terms of orthopedic outcomes measured through the third month of follow-up, we found worse score results in functional and radiographic outcomes in the COVID positive cohort and in the transferred patients’ cohort. Conclusions: The impact of the COVID-19 pandemic on patients treated for proximal femur fracture was statistically significant. Patients with Coronavirus during hospitalization obtained poor short-term radiographic and functional results and increased peri-operative mortality. The incidence of intra-hospital infection was high during the period in which health professionals were not yet covered by the anti-COVID vaccination cycle. Patients who were transferred between two hospitals due to pandemic-related management issues also achieved reduced outcomes compared to non-transferred cases, with increased mortality.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Journal of Clinical ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Journal of Clinical Medicine
  Other literature type . Article . 2022 . Peer-reviewed
  License: CC BY
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  2
  citations2
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Journal of Clinical ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Journal of Clinical Medicine
   Other literature type . Article . 2022 . Peer-reviewed
   License: CC BY
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Mitev, Boncho;

  The Covid-19 crisis pointed out the great importance of the partnership and the collaboration between multiple stakeholders in order to limit its spread. From the beginning of 2020 till today various forms of collaboration have been created and deployed. The aim of the paper is to illustrate the types of partnerships in time of Covid-19, their main initiators and success factors, based on previous studies. Three main group of partnerships are presented – collaborations in the initial period of the crisis, partnerships that boost the scientific progress against Covid-19 and partnerships in R&D of Covid-19 vaccine. The main initiators of partnerships are public sector, private sector, civil society and UN. Shared vision, trust, flexibility, commitment and alignment of partners’ interests are among the key success factors in collaboration in time of Covid-19.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Български портал за ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Български портал за ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • Authors: Wiguna, Wildan;

  Case and contact definitions are based on the current available information and are regularly revised as new information accumulates. Countries may need to adapt case definitions depending on their local epidemiological situation and other factors. All countries are encouraged to publish definitions used online and in regular situation reports, and to document periodic updates to definitions which may affect the interpretation of surveillance data.

  IEEE DataPortarrow_drop_down
  IEEE DataPort
  Dataset . 2020
  License: CC BY
  Data sources: Datacite
  IEEE DataPort
  Dataset . 2020
  License: CC BY
  Data sources: Datacite
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   IEEE DataPortarrow_drop_down
   IEEE DataPort
   Dataset . 2020
   License: CC BY
   Data sources: Datacite
   IEEE DataPort
   Dataset . 2020
   License: CC BY
   Data sources: Datacite
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: ŞENGÜL, Erkan; ÜNAL, Egemen;

  Coronavirus is an enveloped RNA virus that can cause various symptoms, such as pneumonia, fever, difficulty breathing, and lung infection. The World Health Organization (WHO) has announced that the official name of the new coronavirus for 2019 is coronavirus disease (COVID-19), and the current reference name for the virus is severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2).. The first case was reported to be linked to a local Huanan South China Seafood Market in Wuhan, Hubei Province, China in December 2019. The World Health Organization classified the COVID-19 epidemic as an “international public health emergency” on January 30, and described it as a global epidemic (pandemic) on March 11 due to the incidence and severity of the COVID-19 in 113 countries. Studies have shown that the spread of COVID-19 is relatively rapid and spread to many other countries after it broke out in China, and the center of the pandemic changed from Wuhan city in China to Europe and the USA. As of June 27, 2020, the number of cases diagnosed worldwide has reached 9.9 million, and the number of people who have lost their lives has reached 500,000. In Turkey, the first cases were announced on March 11, 2020. As of 27 June 2020, the number of people infected with coronavirus approached 190,000 and the number of people who died due to the virus reached 5000. T. C. Ministry of Health , after the COVID-19 epidemic started in China, it established the Operation Center against possible risks on January 10, 2020 and formed the Scientific Board, which is critical in epidemic management. COVID-19 outbreak management T.C. It is carried out by taking into account the recommendations of the Scientific Advisory Board within the framework of the "Pandemic Influenza National Preparation Plan" under the coordination of the Ministry of Health. The COVID-19 pandemic has had severe health and economic consequences in the world and in our country. Political decision-makers should work in coordination with academics, relevant government institutions, non-governmental organizations, in order to make the most correct decision within the possible benefit / loss relationship by evaluating these results in combating the epidemic. Koronavirüs, pnömoni, ateş, solunum zorluğu ve akciğer enfeksiyonu gibi çeşitli semptomlara neden olabilecek zarflı bir RNA virüsüdür. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2019 yılı yeni koronavirüsünün resmi adının koronavirüs hastalığı (COVID-19) olduğunu açıklamış ve virüs için mevcut referans adı şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 olduğunu bildirmiştir (SARS-CoV-2). İlk vakanın, Aralık 2019'da Çin'in Hubei Eyaleti, Wuhan'daki yerel bir Huanan Güney Çin Deniz Ürünleri Pazarı ile bağlantılı olduğu bildirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 salgınını 30 Ocak’ta “uluslararası boyutta halk sağlığı acil durumu” olarak sınıflandırmış, 113 ülkede COVID-19 vakalarının görülmesi, virüsün yayılımı ve şiddeti nedeniyle 11 Mart’ta küresel salgın (pandemi) olarak tanımlamıştır. Çalışmalar COVID-19'un yayılmasının nispeten hızlı olduğunu ve Çin'de patlak vermesinden sonra başka birçok ülkeye yayıldığını ve pandemiğin merkezinin Çin'deki Wuhan şehrinden Avrupa ve ABD'ye değiştiğini göstermiştir. 27 Haziran 2020 itibarıyla tüm dünyada toplam tanı almış vaka sayısı 9.9 milyona, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 500.000’ e yaklaşmıştır. Türkiye’de ise ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde açıklanmıştır. 27 Haziran 2020 tarihi itibariyle Koronavirüs ile enfekte olmuş kişi sayısı 190.000 , virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5000’ e yaklaşmıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı, COVID-19 salgınının Çin’de başlamasından sonra muhtemel risklere karşı Operasyon Merkezi’ni 10 Ocak 2020 tarihinde kurmuş ve salgın yönetiminde kritik öneme sahip Bilim Kurulunu oluşturmuştur. COVID-19 salgın yönetimi T.C. Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda “Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı” çerçevesinde, Bilimsel Danışma Kurulunun önerileri dikkate alınarak yapılmaktadır. COVID-19 pandemisinin dünyada ve ülkemizde ağır sağlık ve ekonomik sonuçları olmuştur. Salgınla mücadelede bu sonuçları değerlendirerek olası fayda/zarar ilişkisi içerisinde en doğru kararı vermek için siyasi karar vericiler başta akademisyenler, ilgili devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ile koordineli bir biçimde çalışmalıdır.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Medical Research Rep...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Medical Research Rep...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Subject
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
563,907 Research products (1 rule applied)
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Gökhan Duman;

  COVID-19 pandemic made it necessary to question the world we live in and think about the post-pandemic order. Curfew restrictions, economic difficulties, increased unemployment, problems such as the supply difficulties of protective gear like masks etc. have revealed how unprepared States are caught in this global pandemic. COVID-19 that started as a health problem gradually became a global problem and turned into a problem that concerns security. The notion of human security, which emerged as a result of the change in the concept of security, once again has come to the agenda of international politics with this pandemic. In this context, after explaining the change that the security phenomenon has undergone and the emergence of the concept of human security, this study focus on the issue of whether the concept of human security has been given the sufficient importance or not within the example of the COVID-19 epidemic. The concept of human security, which occurred in the post-Cold War period but is not given sufficient importance, will come to the fore in the world that will occur after the epidemic experience. COVID-19 küresel salgını, içinde yaşadığımız dünyayı sorgulamayı ve salgın sonrası dünya üzerine düşünmeyi gerekli kılmıştır. Sokağa çıkma kısıtlamaları, ekonomik zorluklar, artan işsizlik, maske vb. koruyucu ekipman tedarikinde yaşanan sıkıntılar gibi sorunlar, devletlerin bu küresel salgına ne kadar hazırlıksız yakalandığını ortaya koymuştur. Sağlık sorunu olarak başlayan salgın giderek bir küresel problem haline gelmiş ve güvenliği ilgilendiren bir soruna dönüşmüştür. Güvenlik kavramının tarih boyunca geçirdiği değişim sonucunda ortaya çıkmış insani güvenlik olgusu, bu salgın ile birlikte bir kez daha gündeme gelmiştir. Bu kapsamda bu çalışma, güvenlik olgusunun geçirdiği değişim ve insani güvenlik kavramının ortaya çıkışını açıkladıktan sonra COVID-19 salgın hastalığı örneği ile insani güvenlik kavramının gereken önemi görüp görmediği sorunsalına odaklanacaktır. Soğuk Savaş sonrası dönemde değişen güvenlik olgusu içerisinde yer alan ancak yeterli önemin verilmediği insani güvenlik kavramı salgın hastalık tecrübesi sonrasında oluşacak dünya düzeninde ön plana çıkacaktır.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Süleyman Demirel Üni...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi
  Article . 2021 . Peer-reviewed
  Data sources: Crossref
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  4
  citations4
  popularityTop 10%
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Süleyman Demirel Üni...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi
   Article . 2021 . Peer-reviewed
   Data sources: Crossref
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Sindoni, M. G.;
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Archivio Istituziona...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Archivio Istituziona...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Nataļja Martuzāne;

  Māszinības (ar specializāciju Ambulatorās aprūpes māsa) Veselības aprūpe Nursing Studies Health Care Bakalaura darba tēma ir “Preventīvo pasākumu ievērošana karavīriem NBS apakšvienībā Covid 19 laikā”. Šajā darbā tiek pētīta preventīvo pasākumu ievērošana pirms un pēc izglītošanas, karavīriem NBS apakšvienībā, pildot dienesta pienākumus, Covid – 19 laikā. Pētījums tika veikts, lai noskaidrotu kāda ir izglītības ietekme uz preventīvo pasākumu kopumu izpildi karavīriem NBS apakšvienībā, pildot dienesta pienākumus Covid – 19 laikā. Darbā tiek apskatīta Covid – 19 infekcijas slimības etioloģija patofizioloģija slimības norise un epidemioloģija pasaulē un Latvijā. Darbā tiks aprakstīta Covid – 19 diagnostika, ārstēšana, kā arī tiks aprakstīti dati par Covid – 19 vakcīnu. Darbā tiks apskatīts infekciju slimību preventīvo pasākumu kopums. Šajā darbā tiek uzsvērts, cik liela nozīme ir preventīvo pasākumu ievērošanai Covid – 19 laikā un izglītošanas lomai preventīvo pasākumu izpildē. Pētījuma mērķis: Novērot preventīvo pasākumu izpildi Covid 19 laikā NBS apakšvienības karavīriem, pildot dienesta pienākumus, pirms izglītošanas un pēc. Hipotēze: NBS apakšvienības karavīru izglītošana par preventīvo pasākumu īstenošanu uzlabo karavīru pareizu preventīvo pasākumu izpildi. Izmantotā pētījuma metode ir kvantitatīvā pētniecības metode. Darba instruments ir strukturēts novērošanas protokols, kas sastāv no trim daļām. ( skat. Pielikums Nr. 1 ). Novērošana protokolā tika atzīmēti preventīvo pasākumu izpildes kritēriji karavīriem pildot dienesta pienākumus, pirms un pēc izglītošanas. Pētījumā tika novēroti 40 karavīri no vienas NBS apakšvienības. Pētījuma datu apkopošana un analīze dod vērtējumu izglītošanas ietekmei preventīvo pasākumu kopumu izpildei karavīriem NBS apakšvienībā Covid – 19 laikā. Ar pētījuma instrumentu tika noskaidrota izglītības ietekme uz preventīvo pasākumu kopuma izpildi karavīriem NBS apakšvienībā Covid – 19 laikā. Atslēgas vārdi: Covid – 19, preventīvie pasākumi, Covid – 19 vīrusoloģija, Covid – 19 izplatība, Covid – 19 vakcīna. The subject of bachelor’s work is “NAF subunit soldiers' preventive measures observance during Covid 19”. This work study the preventive measures execute before and after education for soldiers in the NAF subunit in the performance of service duties during Covid 19. The study was carried out to clarify the impact of education on the implementation of preventive measures for soldiers in the NBS sub-unit in the performance of service duties in the Covid - 19 period. The work looks at the aetiology of Covid – 19 infectious disease – development and epidemiology of patofiziology in the world and Latvia. The work will describe Covid – 19 diagnostics, treatments – as well as data on Covid – 19 vaccine. The work will look at a set of measures to prevent communicable diseases. This work highlights the importance of compliance with preventive measures during Covid – 19 and the role of education in the implementation of preventive measures. Purpose of the study: Observe the implementation of preventive measures during the period of Covid 19 for soldiers of the NAF subunit in the performance of their duties, before and after education. Hypothesis: Educating soldiers from the subunit of NAF on the implementation of preventive measures improves the proper implementation of preventive measures for soldiers. The study method used is the quantitative research method. The work instrument is a structured observation protocol which consists of three parts (see page Annex 1). The observation protocol noted the criteria for the implementation of preventive measures for soldiers in the performance of their service duties before and after education. The study observed 40 soldiers from one subunit of the NAF. The collection and analysis of study data give an assessment of the educational impact of the implementation of preventive measures for soldiers in the NAF subunit during Covid – 19. The study instrument identified the impact of education on the implementation of a set of preventive measures for soldiers in the NAF subunit during Covid 19. Key words: Covid - 19, Preventive Measures, Covid - 19 Virology, Covid - 19 distribution, Covid – 19 vaccine.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Riga Stradiņš Univer...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Riga Stradiņš Univer...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • Authors: Ahmad, Zen;

  Covid-19 di Indonesia terus meningkat kasus konfirmasinya, termasuk angka kematian. Dalam satu tahun ini terjadi perkembangan yang demikian cepatnya baik patogenesis, diagnostik maupun intervensi pengobatannya. Diagnosis dan tatalaksana yg kita anggap tepat beberapa waktu yang lalu bisa saja salah, oleh karena itu perlu update yg terus menerus. Praktis Covid-19 edisi revisi ini menambah beberapa perkembangan yang belum ada di edisi sebelumnya

  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Rodríguez-Chávez, Luis Ángel; Vargas-Machuca Carranza, Christian Alberto;

  La pandemia de la COVID-19 ha golpeado fuertemente a nuestro país. Actualmente, vemos como se han popularizado las pruebas serológicas y estas vienen siendo usadas no solo para el tamizaje en atención temprana sino también en el diagnóstico de la enfermedad. La máxima preocupación que se tiene es si en realidad estas pruebas podrían ser de utilidad en la detección del paciente infectado en su periodo de contagio ya que ello tiene un especial interés para la salud pública. Al respecto, se presentan dos casos, de los muchos que existen en la actualidad, y se discute sobre el tema. The COVID-19 epidemic has hit our country hard. Currently, we see how serological tests have become popular and they have been used not only for screening in early care but also in the diagnosis of the disease. The main concern that we have is whether in fact these tests could be useful in detecting theinfected patient in their period of contagion, since this is of special interest for public health. In this regard, two cases, of the many ones that exist today, are presented and a discussion on the subject is made.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LAReferencia - Red F...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LAReferencia - Red F...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Greta E, Muti; Giovanna, Muti-Schuenemann; Fulvia, Pimpinelli; Antonio, Spataro; +12 Authors

  The COVID-19 pandemic represents a difficult challenge for the whole of humanity. Sports, in which contact between athletes is essential, became impossible to practice without the risk of viral spread. Athletes of the national teams are a particular subgroup of the population for whom there is an important need for protection and the implementation of targeted preventive measures. The present report describes the protocol that was developed to answer the urgent protection need for athletes during COVID-19 pandemic. The protocol aimed at demonstrating the feasibility of a rigid prevention intervention to prevent outbreaks and infections in terms of COVID-19 as well as in other potential future pandemics from pathogens with similar path of transmission.The study was conducted in rowing para-thletes training of the Paralympic Games in Tokyo2020. It was designed to create an anti-COVID-19 "During the 10 months of protocol implementation there were no COVID-19 outbreaks among the para-athletes and technical personnel during the retreats. In total, 552 PCR tests and 298 antigen-based tests were performed for an average number of 42 test per athlete. The number of retreat participants was larger (The protocol has indicated that it is possible to implement an anti-COVID-19 protection protocol where athletes and technical staff can train and compete in safe conditions. The study showed that it is feasible to implement a rigid prevention protocol for athletes and technical staff based on repeated COVID-19 antigenic and molecular tests for a long period of training with excellent participation and compliance.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Archivio Istituziona...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Archivio Istituziona...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/